Uitkomst prijsvraag Energielab Nagele

NAGELE - Leen Verbeek, Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland, maakt vrijdag 30 maart het resultaat bekend van de prijsvraag Energielab Nagele in MFC Het Rietveld.

Dirk Sijmons, één van Nederlands meest vooraanstaande specialisten op het gebied van duurzame energie en voormalig Rijksadviseur Landschap, geeft dan een toelichting op de onontkoombare energietransitie door het opraken van de voorraad fossiele brandstoffen.

In september 2017 heeft de Coöperatie Energiek Nagele de prijsvraag ‘Open Oproep Energielab Nagele’ uitgeschreven. Het idee hierachter is om het innovatieve en experimentele karakter van het dorp nieuw leven in te blazen maar dan op het gebied van energie en duurzaamheid. De jury, bestaande uit experts en dorpsbewoners, beoordeelde 25 ideeën en selecteerde er 4 om door te gaan naar de tweede ronde. Het betreft uiteenlopende initiatieven; van algenteelt tot ondergrondse opslag van warmte. Benieuwd wie de uiteindelijke winnaar is? Kom dan vrijdagmiddag 30 maart om 15.00 uur naar MFC Nagele.