Flevoland dient aanvraag in voor Nationaal Park Nieuw Land

Lelystad - Als de regering ermee instemt, is Nederland binnenkort een nieuw Nationaal Park rijker. Markermeer, Marker Wadden, Trintelzand, Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen vormen dan het eerste Nationaal Park in Flevoland.

De provincie Flevoland heeft daar een aanvraag voor ingediend bij minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Markermeer, Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen vormen nu een leefgebied voor 31 vogelsoorten die Europees beschermd zijn. De zeearend en de zilverreiger vertoonden zich op het nieuwe land voor het eerst weer in Nederland. En met de Marker Wadden en Trintelzand wordt opnieuw natuur gemaakt. Er komen eilanden met langzaam aflopende oevers en zones met ondiep, luw water. Deze toevoegingen zijn belangrijk voor een robuust en veerkrachtig ecosysteem.

De komende jaren ontstaan meer mogelijkheden om de natuur te bezoeken. Al dit jaar wordt het eerste eiland van de Marker Wadden opengesteld voor publiek. Er gaat een veerboot heen en weer varen naar Lelystad. Op het eiland komen een klein bezoekerscentrum, een uitkijktoren, wandelroutes en vogelkijkhutten.

Tegelijk werken de gemeenten Lelystad en Almere aan de toegankelijkheid van de bosrijke gebieden rondom het moeras en de graslanden van de Oostvaardersplassen. En er leven ideeën om de natuur uit te breiden tot aan of zelfs over de snelweg A6, zodat ook passerende automobilisten de schoonheid van het gebied ontdekken. Net als nu de treinreizigers al doen.

Het is nu honderd jaar geleden dat het parlement de Zuiderzeewet aannam die de drooglegging van de IJsselmeerpolders regelde. Het is vijftig jaar geleden dat de laatste polder, Zuidelijk Flevoland, droogviel. Voor de betrokken overheden en natuurorganisaties (Het Flevo-landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de gemeente Almere, de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland) is dat een mooi moment om de nieuwe natuur te bekronen met de status van Nationaal Park.

Lees hier meer over Nationaal Park Nieuw Land.