Voorbereidingen bestrijding nachtvorst in volle gang

EMMELOORD - Waterschap Zuiderzeeland is deze maand begonnen met de voorbereidingen voor de periode van de nachtvorstbestrijding in de fruitteeltgebieden van Flevoland.

Medewerkers controleren onder andere alle zoutmeters, stuwen en inlaten, zodat een goede waterkwaliteit voor beregening beschikbaar is in de nachtvorstgevoelige periode van fruitbomen.

Deze periode loopt van 1 april tot 2 juni. Veel fruittelers, in zowel de Noordoostpolder als in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, beschermen in deze periode de bloesem in hun fruitbomen tegen nachtvorst door beregening.

Veel fruitbloesem in fruitbomen zorgt voor veel fruit. Schade aan fruitbloesem moet daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit doen fruittelers door beregening van de bomen, waarna er een laagje ijs om de bloesem zit. Bij de overgang van water naar ijs komt energie vrij, de zogenaamde stollingswarmte. Deze warmte zorgt ervoor dat de temperatuur rondom de bloesem niet verder daalt dan 0 graden Celsius. Hierdoor gaat de bloesem niet kapot.

Een goede waterkwaliteit voor fruittelers is heel belangrijk. Daarom is een aantal medewerkers van het waterschap begonnen met het doorspoelen van de watergangen. Door het doorspoelen is de waterkwaliteit extra goed, omdat het chloride- en ijzergehalte in de tochten lager is dan normaal. Verder controleren de opzichters en technici van de gemalen alle inlaatwerken en stuwen op hun functionaliteit. Daarnaast test het waterschap alle besturingsprogramma’s om er zeker van te zijn dat alles goed werkt als dat nodig is.

Samen met de fruittelers houdt ook het waterschap de nachtelijke temperatuur in de gaten. Als de temperatuur in de buurt van de 0 graden komt, dan wordt het waterpeil in de watergangen verhoogd, zodat er voldoende voorraad is om te beregenen. Dit doet het waterschap in de Noordoostpolder met de inlaten bij Kuinre, Kanaalweg, Blokzijl, hevel Schelpenpad en hevel Neushoornweg. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland gebeurt dit bij diverse inlaatwerken, schuiven en stuwen tussen de Hoge en Lage Vaart.

Diverse medewerkers van de gemalen, wateraanvoer en waterbeheer van het waterschap zijn tijdens de periode van nachtvorstbestrijding 24 uur direct oproepbaar. Zodra de nachtvorstbestrijding is ingezet, kunnen alle medewerkers hun rol volgens draaiboek oppakken, om zo invulling te geven aan de bescherming van de tere fruitbloesem.