IJsselmeervereniging maakt Maritieme servicehaven onzeker

DEN HAAG - ‘Een verschrikkelijk plan, buiten elke proportie’, aldus woordvoerder Auke Wouda van de IJsselmeervereniging. Hij uitte die kritiek dinsdag tijdens een urenlange zitting bij de Raad van State over de bezwaren van de vereniging tegen het provinciale inpassingsplan, waarmee de nieuwe maritieme servicehaven bij Urk mogelijk wordt gemaakt.

Wouda vond een leger van juristen en deskundigen van de provincie Flevoland en andere overheden tegenover zich. Maar kennelijk maakte zijn kritiek op het plan toch veel los bij de rechters van de Raad. Die kwamen al voor de zitting met een reeks vragen bij de betrokken overheden. Daarmee konden ze de verdediging van hun besluiten alvast voorbereiden. Maar het betekent ook dat de Raad er niet van overtuigd is dat dit plan voor de servicehaven deugt.

Procedurefout

Allereerst is daar al een procedurefout die de Raad waarschijnlijk wel door de vingers gaat zien. De aanvraag bij het rijk om voor de aanleg van de haven een deel van het IJsselmeer te bebouwen, was niet algemeen bekendgemaakt.

Die fout van de provincie levert de IJsselmeervereniging terugbetaling van zijn proceskosten op. Verder is onduidelijk hoeveel hectare er van het beschermde IJsselmeer wordt afgesnoept voor de servicehaven. Alle betrokken overheden spreken van 10 hectare. Maar het inpassingsplan van de provincie maakt dit niet hard. Daarnaast verwijt Wouda de provincie creatief boekhouden.

De grens van het 10 hectare grote gebied begint namelijk een stukje vanaf de dijk middenin het water. Volgens de provincie omdat vanaf de teen van de dijk wordt gerekend. Die ligt onder water een stukje verwijderd vanaf de waterlijn. Maar volgens Wouda smokkelt de provincie er zo nog even ruim 4 hectare bij. En dat geldt ook voor de ruimte die de dam om dit gebied heen inneemt. De advocaat van de provincie stelt dat die ruimte van de dam niet meetelt. De Raad van State moet beoordelen wie er gelijk heeft.

Aantasting zicht

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er veel gedoe om niets. Het gaat om een stukje van 10 hectare in een gebied van meer dan 200.000 hectare die het IJsselmeer meet. De IJsselmeervereniging vindt ook dat de haven met een anderhalve kilometer lange kade een aantasting vormt van het zicht vanaf het IJsselmeer. Langs de kade mogen 35 meter hoge gebouwen worden neergezet die het zicht volkomen veranderen. Wouda spreekt van een hoge muur langs de rand van het meer.

Verder klaagt Wouda over toename van stikstof door de aanleg van de haven en alle bebouwing die er komt te staan. Beschermde natuurgebieden zoals de Weerribben en het Zwartewater worden daardoor extra aangetast, terwijl er al sprake is van overschrijding van de normen in die gebieden, zegt Wouda. Volgens de provincie zal het allemaal erg meevallen, maar tijdens de zitting bleek wel dat de provincie niet heel secuur de gevolgen voor de beschermde natuurgebieden heeft onderzocht.

Overigens is het de vraag of de bezwaren over de natuurgebieden door de IJsselmeervereniging worden geaccepteerd. De Raad moet eerst beoordelen of de vereniging wel belanghebbend is. De natuurgebieden liggen een stuk van het IJsselmeer verwijderd. En de vereniging zegt toch vooral op te komen voor het behoud van de waarde van het IJsselmeer.

De Raad doet binnen enkele maanden uitspraak.