Gastheren Wieden

OSSENZIJL - Maandag maakten ze een tocht door het gebied om wat ze tijdens de theorielessen leerden in het veld te bekijken. Aansluitend ontvingen ze een certificaat en gevelbordje uit handen van Jurr van Dalen, directeur van Stichting Weerribben-Wieden. Rieuwert de Haan en Evelien van Soldt van Njuta Watersport: ‘We voelden ons tijdens de cursus jonge gansjes die trots achter moeder gans aanliepen en veel van haar hebben geleerd. Nu vliegen we uit.’

Tijdens de cursus is ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de cultuurhistorie, de planten en dieren en het beheer van het gebied. De deelnemers hebben kennis gemaakt met de organisatie en doelen van het Nationaal Park. Weerribben-Wieden Marketing heeft uitleg geven over haar organisatie en welke activiteiten ontplooid worden om deze regio meer bekendheid te geven. De deelnemers hebben hun eigen organisatie/bedrijf gepresenteerd en zich gebogen over het nut en de mogelijkheden voor het maken van arrangementen. Op de vierde en laatste avond is stilgestaan bij het beheer van Wieden en Weerribben en is de betekenis van het Nationaal Park voor de economie van de regio, de ‘ecologonomy’ behandeld.

De nieuwe gastheren/vrouwen staan op www.denoordoostpolder.nl.