IJsselmeerpolders tellen meer dan 400 duizend inwoners

EMMELOORD - Honderd jaar nadat besloten werd de Zuiderzee in te dijken en een deel daarvan in te polderen bieden de IJsselmeerpolders een woonplaats aan 404 duizend inwoners (2018).

Dat is 2,3 procent van de Nederlandse bevolking. Bijna 70 procent hiervan woont in Almere en Lelystad. Dat meldt het CBS.

Op 21 maart 1918 ging de Tweede Kamer akkoord met een wetsvoorstel dat de inpoldering van grote delen van de Zuiderzee beoogde. De werkzaamheden werden in 1920 gestart. Als eerste kwam in 1930 de Wieringermeer gereed. De drooglegging van de Noordoostpolder werd in de Tweede Wereldoorlog afgerond, Oostelijk Flevoland in 1957 en Zuidelijk Flevoland in 1968. Plannen om andere delen van de Zuiderzee (Markerwaard) in te polderen werden afgeblazen.

De gezamenlijke landoppervlakte van de IJsselmeerpolders bedraagt nu 1 600 vierkante kilometer, bijna 5 procent van dat van Nederland. Daarvan ligt 59 procent in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, 29 procent in de Noordoostpolder en 12 procent in de Wieringermeer.Ruim 400 duizend inwonersHet duurde enige tijd voordat het land in gebruik werd genomen en het aantal bewoners in de polders toenam. Met name de stedelijke ontwikkeling van Lelystad en Almere was van invloed op de bevolkingsgroei. Op 1 januari 2018 bood de Flevopolder plaats aan 345 duizend inwoners, de Noordoostpolder aan 47 duizend en de Wieringermeer (inmiddels onderdeel van de gemeente Hollands Kroon) aan 12,5 duizend.

De polders waren oorspronkelijk vooral bedoeld voor nieuwe landbouwgrond. Op het hoogtepunt, in het begin van de jaren negentig, werd ruim driekwart van de bodem in de polders gebruikt voor landbouwdoeleinden. In 2012 was dat teruggelopen tot 73 procent, 6 procent meer dan in Nederland. De ruimte werd ingenomen door woningen en bedrijfspanden (bebouwd terrein) en natuur- en recreatiegebied.