Jezus Leeft: Henk Balkenende

1. Wie is Henk Balkenende.

Tja een man in de bloei van zijn leven die zijn kinderen graag een toekomst toewenst zonder zorgen. Een man met een visie.

2. Waarom heeft u gekozen voor het lijsttrekkerschap van Jezus Leeft.

Als je een visie hebt en die wil je uitdragen. Hoe kun je dat dan beter doen dan als lijsttrekker van een partij die jouw visie deelt.

3. Waar staat uw partij voor.

Een leefomgeving en samenleving die respectvol omgaat met alle leven hier op aarde. Waarbij alles en iedereen ook echt meetelt. Daarom willen we iedereen laten meeprofiteren van de veranderingen die we willen doorvoeren.

4. Welk thema bepaalt wat uw partij betreft de komende vier jaar de gemeentepolitiek.

Ons thema is de Polder Visie. Polder Visie is de bereidwilligheid om te veranderen. Wij gaan voor een duidelijke verandering. Met als resultaat een schone, gezonde, veilige, duurzame leefomgeving.

5. Hoe ziet het centrum van Emmeloord er over 4 jaar uit.

Hopelijk heel mooi en aantrekkelijk. Gericht op de toekomst.

6. Is er in NOP nog ruimte voor opvang van vluchtelingen.

Alle echte vluchtelingen zijn welkom in Nederland. Zodra de situatie veilig is in het land van herkomst moeten we kijken of ze weer terug kunnen keren naar eigen land. Tot dat moment zijn zij hier te gast, en gelden de regels van het gasthuis. Zij dienen dus de Nederlandse normen en waarden te accepteren. Maar ieder leven heeft in God’s ogen grote waarde, dus ook dat van een vluchteling.

7. Hoe kijkt uw partij aan tegen winkelopening op zondag.

Wij prefereren liever meerdere koopavonden dan winkelopening op zondag. Koopavonden zijn altijd gezellig en trekken veel publiek. Dat is goed voor de ondernemers.

8. Gaat er ooit een trein rijden door de polder.

Dit had al jaren geleden gekund. Als kind ben ik opgegroeid in Drachten en toen was er al sprake van een treinverbinding van Noord naar Zuid. Maar men wou de mooiste en duurste uitvoering en zo viste ze naast het net. Wie weet zou met de komst van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland het mogelijk zijn een spoorverbinding door te trekken.

9. Noordoostpolder in 2030 energieneutraal, is dat realistisch? Hoe gaat uw partij eraan meewerken.

Wij willen dat alle nieuwbouwwoningen direct voorzien worden van een energie A label. Op den duur moeten op alle huurwoningen waar mogelijk zonnepanelen liggen. Bij renovatie moeten woningen indien mogelijk gasvrij worden opgeleverd en voorzien zijn van zonnepanelen. Verdere besparing kan door duurzame isolatie, elektrische verwarming met warmte besparende middelen zoals warmtepompen, IR-verwarming. Op deze wijze heeft iedereen er baat bij.

10. Hoe belangrijk is participeren in de maritieme servicehaven.

De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland is een mooi project dat goed is voor de Noordoostpolder. Dit hoeft niet ten koste te gaan van natuur en milieu. Als je natuur en milieu respecteert kunnen zelfs zulke grote projecten doorgang vinden. Wij streven naar volledige voorziening van wind en zonne-energie. Dat kan ook bij dit soort projecten gerealiseerd worden.

11. Trump draait veel beleid terug. Wat zou u in NOP terug willen draaien.

We willen niet iets terugdraaien maar allemaal met de neuzen dezelfde kant op een grote stap in een nieuwe toekomst maken. Maar dan moeten ze wel op ons stemmen want het verleden leert dat, vooral als de verkiezingen er aankomen, de meesten veel beloven maar het niet nakomen. Als partij JEZUS LEEFT zijn we bereid om over onze verkiezingsbeloften verantwoording af te geven aan mens en God.

12. Waar droomt u als politicus van.

Dat het hokjesdenken verdwijnt. Je hoeft geen christen te zijn om op onze partij te stemmen. Als je het eens bent met onze visie op een polder die klaar is voor de toekomst. Waar respect voor natuur, milieu en elkaar voorop staat. Stem dan gewoon op ons. Dit is misschien een goed moment om je zienswijze te veranderen en op zoek te gaan naar een nieuwe manier van doen. Een nieuwe visie op het leven. Een vernieuwd geloof en vertrouwen.