Natura 2000-beheerplan IJsselmeergebied ligt ter inzage

LELYSTAD - Het beheerplan Natura 2000 voor het IJsselmeergebied ligt vanaf vandaag tot en met 1 mei er inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden op de plannen een beroep indienen.

De natuur beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de zes Natura 2000-gebieden, die in het beheerplan worden behandeld. Het beheerplan beschrijft welke maatregelen er de komende zes jaar genomen worden om de natuur in deze gebieden te beschermen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat) heeft het beheerplan opgesteld, in overleg met de andere bevoegde instanties (Rijk en betrokken provincies). Bij de totstandkoming van het beheerplan zijn ook gemeenten, terreinbeheerders en diverse maatschappelijke organisaties betrokken.

Het Natura 2000-beheerplan ligt tijdens de bovengenoemde periode ter inzage op onderstaande locaties in Flevoland:

- Provinciehuis Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad;

- Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Zuiderwagenplein 2 te Lelystad.

Meer informatie over het beheerplan en de mogelijkheden om een beroep in te dienen staat op de website www.platformparticipatie.nl (zoek onder projecten naar IJsselmeergebied).