Twaalf miljoen voor Schokland

SCHOKLAND - Minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland in stand te houden.

Ze maakte dit bedrag maandagochtend bekend tijdens een kort bezoek aan Schokland. De archeologische schatten van Schokland worden bedreigd door daling van de bodem en agrarische activiteiten. Ook provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Flevo-landschap en waterschap Zuiderzeeland dragen financeel bij: samen 14,6 miljoen euro. Het betekent een grote impuls voor de eeuwenoude cultuur, natuur en recreatie in de Noordoostpolder.

Wethouder Hennie Bogaards is enorm blij met de financiële toezegging van de minister. ‘Het Rijk draagt serieus bij aan het behoud van Schokland. Financeel gezien kunnen we nu los met het project. Dat is bijzonder goed nieuws. Niet alleen voor de professionele partners maar zeker ook voor de agrariërs in het gebied. Lange tijd zaten zij in onzekerheid over hun toekomst. Samen met de gebiedspartners gaan we handen en voeten geven aan dit project.’

Door de gezamenlijke investering van bijna 27 miljoen euro kan onder andere de grondwaterstand verhoogd worden en kan op de landbouwgrond een nat natuurgebied ingericht worden. Door het natuurgebied aan te leggen, worden de archeologische resten op de beste manier bewaard en beschermd: in de bodem.

Jagers

Archeologen hebben in het gebied op en rond Schokland sporen gevonden van jagers, verzamelaars en vroege boeren daterend tot 8.000 jaar geleden. Deze vindplaatsen uit de Steentijd zijn getuigenissen van de overgang van een samenleving van jagers-verzamelaars naar een samenleving van landbouwers. Al deze informatie over de eeuwenlange bewoning van dit gebied, ligt nog ongestoord in de bodem. Dit maakt Schokland uniek in de wereld.