PU: Zonne-energie uit polder is voor polder

EMMELOORD - De PU vindt dat er beleid moet komen voor zonneweides in het buitengebied van Noordoostpolder.

Toon van Steen van de partij; ‘Het plan om langs de dijken en in het glastuinbouwgebied ruimte te bieden spreekt ons erg aan. Daarnaast vinden wij dat ook bij de dorpen, als het goed ingepast wordt, een veld gerealiseerd kan worden. Bij al deze ontwikkelingen stellen wij als voorwaarde dat de opbrengst ook ten goede komt aan de inwoners van Noordoostpolder. Door gebruik te maken van de postcoderoosregeling kunnen alle inwoners van meeprofiteren van deze initiatieven. Deze regeling maakt het mogelijk dat iedereen onafhankelijk van haar of zijn financiële situatie voordeel heeft van zonne-energie. Het zijn dan panelen van, voor en door de inwoners.’