Gert Jan Segers op bezoek op Urk

URK - Landelijke fractievoorzitter van de ChristenUnie, Gert Jan Segers, heeft zaterdag Urk bezocht.

Segers begon zijn visite in het Kompas. Hier ontmoette hij enkele cliënten, familieleden en vrijwilligers. Zij vertelden hun indrukwekkende verhaal en het belang van goede zorg en ondersteuning van vrijwilligers. Deze samenkomst had verder nog een bijzonder doel: ChristenUnie Urk lijsttrekker Meindert Bakker overhandigde daar het manifest “Waardig Ouder Worden” aan Frank Kodden van Zorggroep ONL (Kompas) en Wilfred Muller van Talma Haven.

Tegenover “Voltooid Leven” zet de ChristenUnie “Waardig Ouder Worden”. Dat houdt in dat de ChristenUnie zich wil inzetten voor ouderen die zorg nodig hebben. Zij dienen liefdevolle verzorging te ontvangen op een plek die als thuis voelt. Maar ook de ouderen die zich thuis nog kunnen redden, al dan niet met hulp, verdienen aandacht. Mantelzorgers en vrijwilligers dienen ondersteund te worden, de gemeente is ‘seniorvriendelijk’ toegankelijk, er is aandacht voor zingeving voor ouderen, levensloopbestendig wonen wordt verder uitgebreid en er is oog voor sport en bewegen voor ouderen.

Waypoint

In kringloopcentrum Waypoint ontmoette Segers enkele vrijwilligers. ‘Ik ben onder de indruk van de vele vrijwilligers die hier zulk belangrijk werk verrichten voor de samenleving. Jullie zijn waardevol!’ Hierna speldde hij, namens de ChristenUnie, de vrijwilligers een lintje op als blijk van waardering voor hun fantastische werk.

Aan een keukentafelgesprek werd het werk van Waypoint duidelijk uitgelegd. Waypoint is een instelling gedragen door de gehele Urker bevolking. Maar liefst 90 vrijwilligers werken samen met professionals aan preventie, verslavingszorg, re-integratie en zinvolle dagbesteding.