Stoppels

Noordoostpolder - Tijdens het schrijven van mijn column waait er een ijzige wind tegen mijn raam, het is dubbel glas en de sponningen zijn goed dichtgekit. In jaren is het niet zo koud geweest. Siberische kou en de aarde warmt op, wie het snapt mag het zeggen. Gelukkig hebben we de wetenschap en de statistieken, en die schetsen een ongemakkelijke waarheid. De aarde warmt op, het klimaat is van slag en de zeespiegel stijgt.

Ik kijk naar buiten en in het scherpe zonlicht zie ik de Poldertoren. Het carillon begint een vrolijk stemmend concert. Anne Kroeze zorgt ervoor dat Emmeloord overdekt wordt met een deken van klanken. Die muziek fleurt mij op en even denk ik niet aan de gevolgen van de ‘climatechange’. Ik open het raam om de klanken van het carillon binnen te laten, maar dat kan niet. De Siberische ijsbeer wint het en springt met een geweldige kracht naar binnen. Ik moet het vandaag doen met gedempte klanken.

Die toren is nou typisch een gevalletje lokale politiek. Hij is van ons allen, destijds zo bedacht, en wij moeten een oplossing vinden voor de kosten die gepaard gaan met zo’n luxe symbool. We willen hem niet kwijt, maar je bent ook niet rijk met het bezit ervan.

Straks zijn er de verkiezingen. Verkiezingen die over grote thema’s gaan: armoedebestrijding, economische ontwikkeling, het onderhoud van de openbare ruimte en veel meer. Ook de Poldertoren staat op de agenda. We hebben met elkaar al veel gesproken over de toekomst van onze Poldertoren. Dat past bij moderne politiek: zoveel mogelijk mensen betrekken bij wat je wilt bereiken. Participeren genaamd. Als u van mening bent, dat u nog veel meer betrokken wilt zijn bij de politieke ontwikkelingen in onze polder, laat dan alstublieft uw stem horen op 21 maart aanstaande.

Ik bezoek de stembureaus, misschien treffen we elkaar.

Aucke van der Werff

burgemeester gemeente Noordoostpolder