Mantelzorg is geen belasting,doch verrijking

EMMELOORD - Het Toon Hermans Huis Emmeloord houdt donderdag 22 maart om 19.30 uur in samenwerking met de FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder een lezing over mantelzorg. De avond is in de bieb.

Deze interactieve lezing wordt verzorgd door Maria Grijpma. Ze behandelt vele simpele, kleine voorbeelden die precies aansluiten bij de behoeften van mantelzorgers, vrijwilligers, maar ook patiënten. Door deze handreikingen in het dagelijks leven toe te passen zal men meer tevreden en met meer gemak de zorgtaak kunnen volbrengen of ziek zijn. Zo is zorgen een verrijking in plaats van een belasting. De avond is gericht op zowel de mantelzorger als de patiënt.

Maria Grijpma werkt al lang in de gezondheidszorg en het onderwijs. In haar huidige werk als particulier terminaal verpleegkundige geeft ze inspirerende zorg op maat bij mensen thuis. Met Inge Jager schreef ze de boeken “Handboek voor klein geluk” en de bestseller “Klein geluk voor de mantelzorger”. (Beide boeken zijn – tegen contante betaling - op deze avond te koop).