Infoavond over gevolgen Airport voor NOP

ESPEL - In MFC ‘t Mozaïek in Espel is dinsdag 20 maart om 20.00 uur een informatieavond van GroenLinks over Lelystad Airport en de gevolgen daarvan voor de dorpen Espel, Creil, Nagele en Tollebeek.

De opening van Lelystad Airport is weliswaar uitgesteld tot 2020, maar vanaf dat moment zullen de vliegtuigen met vakantiegangers over Noordoostpolder gaan vliegen. Wat betekent dat voor de bewoners van Espel, Creil, Tollebeek en Nagele? De informatie wordt gegeven door Judo Bakker (oud-raadslid) en Wim Liesker (lid van HoogOverijssel) beiden lid van de bewonersdelegatie. Deze bewonersdelegatie is ingesteld op verzoek minister Van Nieuwenhuizen en heeft op haar verzoek adviezen uitgebracht over het wel of niet openstellen van Lelystad Airport.

De aanleiding voor dit verzoek was de commotie die ontstond toen duidelijk werd dat er lang laag over grote delen van Nederland (en met name Overijssel en Gelderland / de Veluwe) gevlogen zou worden. Deze commotie werd nog vergroot toen er fouten bleken te zitten in de berekeningen van de milieueffectrapportage, die ten grondslag lag aan het besluit, om het vliegveld te openen. De bewonersdelegatie heeft in korte tijd twee adviesrapporten geproduceerd. Deze werden door de minister betrokken bij het besluit tot uitstel van de opening van Lelystad Airport.