CU-SGP Noordoostpolder: 'Koopzondagen, we hebben er genoeg van'

Emmeloord - De ChristenUnie/SGP in Noordoostpolder wil een collectief rustmoment door middel van koopvrije zondagen. Dit komt de samenleving ten goede, zodat niemand verplicht is om te gaan werken.

Anjo Simonse: “We zien dat bij een toename van koopzondagen veel kleine ondernemers het moeilijker krijgen. Voor werknemers wordt de druk groter om op zondag te gaan werken. De ChristenUnie-SGP zet zich in voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal koopzondagen in de Noordoostpolder. Werknemers hebben recht op collectieve rust. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag.” Beeld niet correct De oproep van een aantal supermarkten in Emmeloord voor zondagsopenstelling geeft geen correct beeld van wat winkeliers en supermarkten willen. 'Van andere supermarkten en ondernemers is bekend dat ze op zondag bewust kiezen voor een rustdag. We hebben kennis genomen van de oproep van enkele supermarktondernemers, maar waarderen deze oproep niet', aldus Anjo Simonse.