GroenLinks: Hylke Hekkenberg

Emmeloord - 1. Wie is Hylke Hekkenberg

Ik ben opgegroeid op een boerderij bij Tollebeek in een groot en gezellig gezin. Nu woon ik samen met mijn vriendin en twee kleintjes in het mooie Kraggenburg. Ik zet me in voor een duurzame en sociale samenleving. Als gemeenteraadslid, door in de biologische landbouw te werken en door veel vrijwilligerswerk te doen. Ze noemen me wel eens een praktisch wereldverbeteraar. Ik hou ervan om idealen concreet te maken en uit te voeren. Ik wil verschil maken.

2. Waarom heeft u gekozen voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks

De groene en sociale idealen van GroenLinks passen goed bij me. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat ik via de politiek iets in beweging kan zetten. Daar ga ik graag mee verder, nog uitdagingen en ideeën genoeg!

3. Waar staat uw partij voor

GroenLinks staat voor een open samenleving, waar aandacht is voor wat ons gelukkig maakt, voor eerlijk delen, goede zorg, respect voor elkaar en empathie. We willen een gezonde, schone toekomst met een duurzame economie.

4. Welk thema bepaalt wat uw partij betreft de komende vier jaar de gemeentepolitiek.

De overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie. Alle gebouwen zullen voor 2050 van het gas af moeten, landelijk is afgesproken dat dit een taak is van de gemeente. Als we vandaag beginnen, zullen er in de Noordoostpolder gemiddeld 700 gebouwen per jaar moeten overschakelen op duurzame warmte. Dat is een enorme opgave! Daarom willen we dat hier snel een plan voor gemaakt wordt. Wij willen dat er een Wijkaanpak komt met voorlichting, ontzorging en voorfinanciering voor bewoners en bedrijven. Let’s go.

5. Hoe ziet het centrum van Emmeloord er over 4 jaar uit

Zoals inwoners en ondernemers in het open plan proces hebben bepaald. Nu is het belangrijk dat deze plannen zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

6. Is er in NOP nog ruimte voor opvang van vluchtelingen

Absoluut, het is onze plicht om mensen in nood te helpen. Op het AZC staan 400 bedden leeg, terwijl in Turkije, Griekenland en Italië veel mensen in afschuwelijke omstandigheden wachten om door te kunnen reizen. De regering heeft beloofd meer mensen op te nemen, wij willen dat ze zich daar aan houden.

7. Hoe kijkt uw partij aan tegen winkelopening op zondag

Wij zijn niet zo’n voorstander van de 24-uurs maatschappij, één rustdag in de week lijkt ons heel gezond.

8. Gaat er ooit een trein rijden door de polder

Ja, als het aan ons ligt wel. Wij willen een treinverbinding met Zwolle, via Ens en Kampen Zuid. De Zuyderzeelijn lijkt ons niet haalbaar meer. De 141 naar Zwolle heeft dubbel zoveel reizigers als Lelystad en Heerenveen bij elkaar en zit nu overvol. Voor jongeren die er studeren is een goede verbinding met Zwolle belangrijk. Wij willen dat het mogelijk wordt om in Utrecht te studeren en in de polder te blijven wonen.

9. Noordoostpolder in 2030 energieneutraal, is dat realistisch? Hoe gaat uw partij er aan meewerken

Dat is zeker realistisch, een kwestie van doen. Als GroenLinks hebben we veel voorstellen ingediend. Zo zijn op ons verzoek zonnepanelen gelegd op het gemeentehuis, gemeentewerf, gymzalen en sporthallen, komt er een gemeentelijke zonneweide en is een onderzoek gestart om gemeentelijke gebouwen van het gas te halen en het wagenpark elektrisch te maken. We hebben ruimte gemaakt voor zonneweiden en kleine windmolentjes, de komst van snellaadstations versneld, de duurzaamheidslening verruimd, schaliegas helpen tegenhouden en de uitdaging rond aardgas op de agenda gezet. En we hebben nog veel meer voorstellen om in te dienen!

10. Hoe belangrijk is participeren in de maritieme servicehaven

Deze haven is voor Urk belangrijk, onze buren moeten kunnen doen waar ze goed in zijn.

11. Trump draait veel beleid terug. Wat zou u in NOP terug willen draaien

Ik zou de verkiezing van Trump graag terug willen draaien. Verder wil ik juist vooruit.

12. Waar droomt u als politicus van.

Van een kleurrijke en groene gemeente, waar we ons thuis voelen, aandacht voor elkaar hebben, en waar de gemeente goed naar bewoners luistert, met een schone, fossielvrije en circulaire economie.