Resultaten inspecties Flevolandse kindercentra interactief en openbaar

LELYSTAD - Flevoland inspecteert jaarlijks ongeveer 500 kindercentra in Flevoland. Vanaf vandaag zijn alle resultaten van de inspecties online en interactief.Interactieve kaartNieuw is de interactieve kaart op de website van de GGD. Ouders hebben nu heel eenvoudig inzicht in de resultaten van de inspecties. De gastouder-voorzieningen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.

Alle kindercentra moeten voldoen aan de voorwaarden van de Wet Kinderopvang. Dit zijn voorwaarden bijvoorbeeld op gebied van pedagogiek, veiligheid en gezondheid. De GGD toetst of hieraan wordt voldaan in opdracht van de gemeenten. De bevindingen van het onderzoek worden vastgelegd in een rapport dat nu ook te raadplegen is via een openbare en interactieve kaart. Hierdoor wordt het makkelijker voor ouders om een weloverwogen keuze te maken.

Teamleider bij GGD Flevoland, Tineke Steen licht toe: 'Voorheen was het lastig voor ouders om snel de resultaten van onze inspecties te raadplegen in relatie tot de plaats waar het kindercentrum gevestigd is. Maar via de interactieve kaart wordt het nu makkelijker voor ouders om een wel overwogen keuze te maken'.

De kaart geeft een weergave van alle kinderopvanglocaties (exclusief de gastouders) in Flevoland waar in de afgelopen twee jaar alles op orde was. Daarnaast zijn er ook tekortkomingen geconstateerd tijdens de jaarlijkse inspecties. Het is mogelijk om per kinderopvanglocatie de rapporten in te zien van alle inspecties uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hiermee kunnen ouders zien op basis waarvan tekortkomingen zijn geconstateerd. Bijvoorbeeld onvoldoende pedagogisch medewerkers op een groep, ontbreken van documenten, ontbreken van kennis op gebied van pedagogiek, hygiëne en veiligheid. Ook is duidelijk zichtbaar welke instellingen wél voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Het aantal extra inspecties naar aanleiding van tekortkomingen van de afgelopen twee jaar wordt in een kleur weergegeven waarbij blauw aangeeft dat er alleen een jaarlijkse inspectie is uitgevoerd met een goed resultaat. Bij rood zijn er wel tekortkomingen geconstateerd die geleid hebben tot extra inspecties.

De kaart is te raadplegen op de website van GGD Flevoland en de website Een gezonder Flevoland. De gegevens worden ieder half jaar geüpdatet.

https://www.ggdflevoland.nl/Themas/Milieu-en-Toezicht/kinderopvang

https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/interactieve-kaart-inspecties-kinderopvang-flevoland/