Tienercollege start in de Noordoostpolder

EMMELOORD - De Stichting Christelijk Primair Onderwijs (SCPO) en het Emelwerda College starten volgend schoolseizoen met een Tienercollege.

Het Tienercollege is om de overstap van de basisschool naar de middelbare school geleidelijker te laten verlopen. Leerkrachten uit het basisonderwijs werken hierbij samen met docenten uit het voortgezet onderwijs. De bestuurders van beide organisaties, Kristiaan Strijker (SCPO) en Anne Leijenaar (Emelwerda College), zien in dit initiatief een waardevolle toevoeging op het onderwijspalet in de Noordoospolder. Het Tienercollege is voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en is in plaats van de groepen 7 en 8 en klas 1 en 2. Na het Tienercollege stromen leerlingen door naar de 3e klas van het voortgezet onderwijs en maken dan pas een niveaukeuze. Leerlingen die eind groep 6 al toe zijn aan een nieuwe, andere leeromgeving kunnen dus al eerder de overstap maken. Leerlingen krijgen stap voor stap in het Tienercollege steeds meer te maken met de werkwijze van het voortgezet onderwijs. De leerlingen maken al eerder kennis met vakken als wiskunde, natuurkunde en al die andere vakken waar ze op de basisschool nog niet mee bezig zijn. Naast het kennismaken met andere vakken ligt de nadruk op het leren plannen, het leren om te leren, het samenwerkend leren en de mogelijkheid om op hun eigen niveau te leren. Op de website van het Tienercollege (www.tienercollegenop.nl) staat wanneer de informatieavonden worden gehouden en hoe de aanmeldingsprocedure verloopt.