Tollebeek zet in op omzien naar elkaar

Tollebeek -   In een goed gevulde zaal van ‘De Goede Aanloop’ is op donderdag 8 maart de jaarvergadering gehouden van de vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek. 

Tijdens deze avond werd wederom duidelijk dat Tollebeek zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. Er zijn veel voorzieningen, een grote diversiteit aan (sport)verenigingen en bovenal actieve mensen die een bijdrage leveren om dit in stand te houden. Dorpsvoorzitter Christian Bleeker: “Maar om fijn te wonen in een dorp, zijn voorzieningen alleen niet voldoende. Het is belangrijk dat we blijven omzien naar elkaar. U zult merken dat meerdere onderwerpen tijdens deze jaarvergadering te maken hebben met omzien naar elkaar. Dorpsbelang wil dit namelijk graag stimuleren.” Vanachter een nieuwe katheder, gemaakt door Freek Hakvoort en Karin Blom, werd de agenda op een vlotte en positieve wijze afgewerkt. De uitvoering van de plannen in de dorpsvisie worden voortvarend opgepakt. Mede door een subsidie van het Streekfonds wordt in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland en het Flevolandschap gewerkt aan een educatieve Bomenroute in het Tollebekerbos. Door het beleid van de provincie Flevoland is het niet mogelijk om boten langer dan 3 keer 24 uur af te meren. Dorpsbelang heeft veel moeite gedaan om aan te dringen op een mogelijkheid voor Tollebekers om hun boot tijdens het vaarseizoen af te meren. Dit lijkt te werken. De provincie wil van dorpsbelang een inrichtingsplan ontvangen voor de ‘Zwaaikom.’ Inmiddels hebben zich al 11 booteigenaren gemeld, het lijkt er dan ook op dat deze plek snel te klein is. Ook de jeugd krijgt speciale aandacht in de dorpsvisie. Samen met de beide basisscholen en de jeugd wordt er nagedacht over passende speelvoorzieningen rondom de scholen. Over een ander belangrijk speerpunt uit de dorpsvisie was minder positief nieuws te melden. De ontwikkeling een appartementencomplex op het terrein van de voormalige Mariaschool loopt wederom vertraging op. Projectontwikkelaar Bas Heinen verwacht nu dat over ongeveer een jaar de verkoop kan starten. Dat Tollebeek inzet op omzien naar elkaar bleek uit de presentatie van Marianne Buijsse en Helma Remijn. Onder de noemer ‘Samen Tollebeek’ wordt al meerdere jaren maandelijks ‘Samen Eten’ georganiseerd. Hier wordt ‘Samen Helpen’ aan toegevoegd. Inwoners worden gestimuleerd om via het digitale platform ‘WeHelpen’ hulpvragen en hulpaanbod bij elkaar te brengen. Hoogtepunt was de presentie van een welkomstpakket voor nieuwe bewoners. Een wens die door de besturen van de buurtverenigingen is geuit. Een Tollebeek-promotie-team zal alle nieuwe bewoners bezoeken. Zij ontvangen een Tolle-beker met diverse waardebonnen en een inschrijfformulier voor lidmaatschap van de buurtvereniging en dorpsbelang. Met de Tolle-beker kan men overal in Tollebeek terecht voor een kop koffie. Daarmee stimuleert de Tolle-beker ontmoeting en verbinding. Buurtwerker Jacqueline Kloosterboer mocht de eerste Tolle-beker in ontvangst nemen. Na afloop van de vergadering kregen de bijna 100 aanwezigen een Tolle-beker mee naar huis.