Weinig vuur op verkiezingsdebatavond

EMMELOORD - De goed georganiseerde debatavond van Bedrijven Actief en LTO Noordoostpolder, donderdagavond in ’t Voorhuys, kwam niet echt tot ontbranding.

Alle brandbare onderdelen waren aanwezig: elf vurige lijsttrekkers, licht ontvlambare onderwerpen (bereikbaarheid, duurzaamheid, economische groei, buitengebied) en een ontsteker in de vorm van debatleider en journalist Bram van Dijk. Maar het bleef deze avond maar smeulen.

De collegepartijen hielden de rijen gesloten en waren vriendelijk en complimenteus voor elkaar over hun bestuurswerk in de afgelopen vier jaar. Anjo Simonse, lijsttrekker CU/SGP: ‘Ik vind dat dit college wel een applaus verdient.’

Met name de oppositiepartijen probeerden meer vuur en visie in het debat te brengen. D66 bijvoorbeeld met het opnieuw op de agenda zetten van de Zuiderzeespoorlijn, GroenLinks met haar troefkaart de duurzame economie en ONS Noordoostpolder met haar verhaal om fors te investeren in promotie, acquisitie en de leefbaarheid van de dorpen. Dit omdat de bevolkingsprognose van 2016 op de lange termijn een krimp van duizenden inwoners voorspelt.

Steun voor grote investeringen kwam er niet. Wel kwamen de contouren naar voren van een aantal nieuwe initiatieven waarover de meeste partijen het wél eens waren. Nieuwe vervoersprojecten om de slecht bereikbare dorpen beter te ontsluiten, polderjongeren die elders gestudeerd hebben en daar zijn blijven wonen stimuleren om terug te keren en het toestaan van meer woon- en ondernemersmogelijkheden op de vrijkomende erven.

De organisatie had voor het debat via stemkastjes een nulmeting op laten tekenen. VVD en CDA zijn onder de ondernemers duidelijk de meest populaire partijen. Na afloop van de discussie bleek uit de meting dat zij wat terrein hadden verloren aan Wiemer Haagsma (Politieke Unie), Hylke Hekkenberg (Groen Links) en Berthoo Lammers (ONS).