Energie uit biogas stortplaats

EMMELOORD - Wist u dat er al jaren duurzame elektriciteit wordt opgewekt vanuit het biogas dat in de stortplaats ontstaat? Dag en nacht draait een grote motor op dit gas en wekt elektriciteit op en levert dit aan het elektriciteitsnet.

Sinds dit jaar kunnen bewoners van Emmeloord gebruik maken van deze stroom. Hiervoor is onlangs de Energiecoöperatie Emmeloord Opgewekt, opgericht. Samen met energiebedrijf Greenchoice zorgt deze coöperatie er voor dat u deze stroom krijgt geleverd. De Nederlandse overheid stimuleert dit soort initiatieven door de gebruikers van deze stroom vrij te stellen van energiebelasting. Wel draagt de gebruiker daarvoor een bijdrage aan de coöperatie af, die altijd lager is dan het voordeel van de vrijstelling van energiebelasting.

Het is in Nederland het eerste project dat op deze grote schaal én met energie uit een stortplaats is georganiseerd. Maximaal 300 deelnemers in Emmeloord kunnen gebruik maken van deze voordelige regeling. Voor een gemiddeld elektriciteitsgebruik per particuliere aansluiting van 3.500 betekent dit een besparing van ongeveer 150 euro, jaar na jaar, zolang er voldoende energie uit de stortplaats komt.

Op de website www.greenchoice.nl/emmeloordopgewekt meer informatie en daar kunnen belangstellenden zich ook aanmelden. En wellicht heeft u al bezoek gehad van één van de adviseurs van Greenchoice. Zij vertellen u er ook graag meer over.