De waarde van overjarig riet

Sint Jansklooster - Overal in De Wieden werken rietsnijders momenteel in het riet. Wie goed oplet ziet dat er ook percelen riet blijven staan. Dat is het zogenoemde overjarige riet.

“Daarvan hebben we tweehonderd hectare in De Wieden. Voor de handel heeft dat nog geen waarde, voor de natuur wel”, legt Arco Lassche van Natuurmonumenten uit. De natuurorganisatie stapte begin jaren negentig over op het beleid waarin percelen riet ongemoeid worden gelaten. “Dat was in een periode waarin De Wieden relatief gezien uit steeds minder water ging bestaan. De verlanding nam toe en dat gaf de mogelijkheid om bij moeilijk bereikbare plekken te komen. Hierdoor kon al het riet gemaaid worden en verdwenen de rietzomen. Moerasvogels als de roerdomp, ral en kleine karekiet zijn echter gek op deze rietzomen omdat het hen voedsel- en nestgelegenheid biedt. Overjarig riet vinden wij daarom belangrijk en is onderdeel van ons beheer.” Normaal gesproken wordt een rietland jaarlijks gemaaid. Dat levert dekriet van de beste kwaliteit op en bovendien wordt bosgroei voorkomen. Op de aangewezen percelen blijft het riet echter drie of vier jaar staan. “Doordat het riet blijft staan, brokkelen de stengels af. Hierdoor is het voor bijvoorbeeld toepassing op daken ongeschikt. Daarom kan de handel er op dit moment niets mee. Natuurmonumenten hoopt dat dit riet op termijn toch interessant is voor andere doeleinden. Experimenten daarvoor lopen nog. 'Onderzoekers bekijken bijvoorbeeld of ze van dit riet een duurzame soort plaatmateriaal kunnen maken. Voorlopig voeren we het materiaal af', vertelt Lassche. Dat voert Natuurmonumenten nu nog per boot het gebied uit. Het rietafval gaat naar de potstal als strooisel, een alternatief voor het duurdere stro. Vorst, zoals in de afgelopen weken, is voor de rietsnijders prettig. Ze kunnen daardoor makkelijker bij hun percelen komen en die bewerken. Het werk in De Wieden gaat tot medio maart door. Dan breekt het broedseizoen aan en is alles gericht op zoveel mogelijk rust in het natuurgebied.