Heelal verder onder vlag Youth for Christ

EMMELOORD - Jongerencentrum Heelal uit Emmeloord gaat verder onder de vlag van Youth for Christ Nederland.

Deze nieuwe verbinding - met steun van de gemeente Emmeloord – moet ervoor zorgen dat Heelal ook in de toekomst jongerenwerk aanbiedt dat aansluit bij de leefwereld van jongeren. Stichting Heelal werd in 2007 opgericht door Operatie Mobilisatie (OM) en gerund door betaalde jongerenwerkers en vrijwilligers.

Elmer Verweij van Youth for Christ gelooft dat de verbinding met stichting Heelal het jongerenwerk ten goede zal komen. ‘Heelal heeft dankzij OM in de afgelopen jaren sterk jongerenwerk opgebouwd. Met onze jarenlange ervaring bouwen we hierop voort en helpen we stichting Heelal met relationeel, behoeftegericht en integraal jongerenwerk. Daarbij willen we samenwerken met lokale partners en kerken. Ook de steun van de gemeente is nodig voor de continuïteit van het werk.’

Met de overdracht treedt Jettie Hijmissen aan als teamleider. ‘Er komen dagelijks zo’n twintig tot dertig jongeren die zich thuis voelen in Heelal. We kennen hen goed en leven met hen mee. Daarnaast willen we een deel van de vaste bezoekers eigenaarschap geven door hen in te zetten als vrijwilliger of begeleider bij activiteiten.’ Hijmissen ziet ook kansen voor jongerenwerk buiten Heelal. ‘We willen gast- en preventielessen aanbieden aan scholen en sociale partners. Denk aan drugspreventie, sociale weerbaarheid, mediawijsheid en grenzen stellen. Er draait al een mooie meidenclub en hebben we contact met jonge moeders, maar we onderzoeken of we meidenwerk ook buiten de locatie van Heelal kunnen aanbieden.’