PvdA-NOP: Rien van der Velde

Emmeloord - 1. Wie is Rien van der Velde?

Ik ben een idealist en optimist met realiteitszin. Betrokken bij wat mensen bezighoudt. Ik ben geboren in Nagele en nu wonend in Emmeloord. Vader van vier kinderen en getrouwd met Ingrid Boschma. In het dagelijks leven directielid van een scholingsinstituut en parttime werkzaam in het hoger onderwijs op het thema duurzame bedrijfskunde.

2 Waarom heeft u gekozen voor het lijsttrekkerschap?

Ik heb er plezier in en zet mij graag in voor onze samenleving van nu en morgen. Wat is er mooier dan dit samen te doen.

3 Waar staat PvdA-NOP voor?

Onze mensen zijn het die aangeven waar wij voor staan. Heleen, Marjolein, Henk, Richard, Lianne en ik vormen de voorhoede. Wij delen dezelfde waarden. Daarom willen wij via de PvdA-NOP dienstbaar zijn aan Noordoostpolder. Solidariteit, rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid zijn voor ons het kompas. Zo laten wij straks door onze daden, en nu nog door onze woorden zien, waar wij voor staan.

4. Welk thema bepaalt wat uw betreft de komende vier jaar de gemeente politiek?

Wij zetten ons in op de onderwerpen waarvoor een sterke lokale overheid nodig is, die zorgt en ontzorgt. Ik verwacht dat de agenda wordt gedomineerd, door de volgende onderwerpen: energietransitie, jeugd- en ouderenzorg, huisvesting en inclusie (geen uitsluiting van mensen ongeacht leeftijd, sekse, handicap, geaardheid, afkomst of geloof). Plus het verdelingsvraagstuk tussen arm en rijk. Ik hoop dat daar niet mijn zorg over de verharding van onze samenleving aan toegevoegd hoeft te worden.

5. Hoe ziet het centrum van Emmeloord er over 4 jaar uit?

Er is een keuze gemaakt. Nu aanpakken. Geen politieke spelletjes. De geplande huisvesting dient ruimte te bieden aan diverse woonwensen, voor zowel de jong als oud. De “Vernieuwde Deel”: groen, cultuur en plezier.

6. Is er in NOP nog ruimte voor opvang van vluchtelingen?

We zijn ruimhartig voor mensen op de vlucht voor oorlog, discriminatie of onderdrukking. Blijkt uitbreiding in Luttelgeest of ergens anders nodig, dan gaat dat in overleg met de inwoners.

7. Hoe kijkt uw partij aan tegen winkelopening op zondag

Ik ben voor. De kleine zelfstandige dient hierin een stem te hebben. Het centrummanagement dat de gemeente gaat instellen is hiervoor een mooi platform.

8. Gaat er ooit een trein rijden in de polder?

Zolang politici zoals ik er in geloven en er focus op houden komt er vroeg of laat een trein. Tenzij nog onbekende transportvormen effectiever zijn. Je hebt tenslotte als raadslid de verantwoordelijkheid om hierbij wel met beide benen op de grond te blijven staan.

9. Noordoostpolder 2030 energie Neutraal en hoe er aan werken

Door onze windmolen- en zonneweideplannen halen we dit makkelijk. Immers energieneutrale gemeente wil zeggen, dat op jaarbasis evenveel duurzame energie wordt opgewekt als aan energie wordt gebruikt. Belangrijker zijn de investeringen van inwoners en bedrijfsleven om een bijdrage te leveren aan onze klimaatdoelstellingen. Ik wil me dan ook in het bijzonder inzetten om huishoudens en bedrijven helpen aardgasvrij te worden.

10. Hoe belangrijk is participeren in de maritieme servicehaven?

Werkgelegenheidscijfers, de vestiging van innovatieve maritieme servicebedrijven en de toezeggingen van investeerders hebben me overtuigd van het nut. Urk en Noordoostpolder kunnen elkaars economie zo versterken.

11. Trump draait veel beleid terug. Wat zou u terugdraaien?

Als raadslid heb je je te verhouden tot de besluiten die al zijn genomen. Terugdraaien is niet realistisch. Je kunt het wel beter en anders doen. Met een gemeente die naast, met en voor de inwoners wil staan. Zo zijn we “samen sociaal in Noordoostpolder”.

12. Waar droomt u als politicus van?

Het zou geweldig zijn wanneer mede door PvdA-NOP onze kinderen straks tegen hun opvoeders zeggen: “Hier in Noordoostpolder wil ik wonen, werken en genieten. Hier wil ik oud worden. Hier mag je zijn wie je bent. Is er goede huisvesting, werk en scholing. Is er aandacht voor jong en oud. Eigentijdse zieken zorg en een trein. En … wordt het milieu herzien. Daar doe ik het voor!