ROC Friese Poort in actie voor NLdoet

Emmeloord - Ruim 700 studenten en medewerkers van ROC Friese Poort in Emmeloord en Urk komen op vrijdag 9 maart in actie voor NLdoet.

Een gezamenlijk project van ROC Friese Poort en Stichting Carrefour. Deelname van studenten aan maatschappelijke projecten is voor het ROC een belangrijk onderdeel in haar onderwijs. Verenigingen en instellingen uit de Noordoostpolder en Urk droegen zo’n 60 klussen aan bij Carrefour. De klussen variëren van koken met allochtone vrouwen, opknappen van een schoolplein tot het aanleggen van een tegelpad. Burgemeester Auke van der Werff geeft ‘s ochtends samen met vestigingsdirecteur Durk Bijma het startschot in Emmeloord. Wethouder Gerrit Post doet dat samen met locatiemanager Wiebren Minnema op Urk. Betekenisvolle bijdrage ROC Friese Poort wil dat studenten leren een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Persoonlijke vorming vindt de onderwijsinstelling net zo belangrijk als het leren van een vak. “We zien in de maatschappij een groeiende behoefte aan zin- en betekenisgeving. Wij vinden het belangrijk dat studenten meer leren over zichzelf, de wereld en de ander. Dat doen we onder andere door mee te doen aan maatschappelijke activiteiten in onze regio zoals NLdoet.”, aldus Thomas Oosterkamp docent en coördinator van dit project. Samenwerking Carrefour verzamelde de verschillende klussen, regelde de begeleiding naar de organisaties toe en heeft de lunch verzorgd. Carrefour werkte hierin ook samen met Caritas Urk. Voor Adriana de Bruine en Petra Zeeman van Carrefour een hele organisatie om alle klussen binnen te krijgen.”Daar zijn we erg tevreden over. Vanuit Carrefour willen we vrijwilligerswerk onder jongeren stimuleren. Door NL doet kunnen jongeren ervaren hoe belangrijk vrijwilligerswerk is in de Noordoostpolder en op Urk. Wij zijn er van overtuigd dat als we allemaal iets goeds doen voor een ander, hoe klein ook, dat de wereld een stukje mooier wordt!”, aldus Adriana en Petra.