Blankenham: ‘terug naar school’

BLANKENHAM - Er zijn heel wat oud-inwoners van Blankenham die dolgraag terug zouden willen naar hun voormalige woonplaats.

Dat meldde Jules Kroese, voorzitter van Plaatselijk Belang Blankenham, dinsdagavond in de gemeenteraad. ‘Dus de nieuwbouw die nu op stapel staat in het dorp, is niet alleen interessant voor de inwoners zelf, maar ook voor mensen van buitenaf’.

Kroese benadrukte hoe breed gedragen het plan met de naam ‘Terug naar school’ is voor nieuwbouw in Blankenham. Het gaat om vijf appartementen in het voormalige schoolgebouw en de mogelijkheid van maximaal vier woningen op de locatie van de paardenbak. ‘Een organisch plan, dat goed is voor de vitaliteit van het dorp, en interessant voor verschillende leeftijden’.

Omdat met name de PvdA nogal huiverig was voor te veel nieuwbouw in het dorp (‘er staan diverse woningen te koop momenteel’), wees hij nadrukkelijk op het brede draagvlak voor het plan. Blankenham bestaat dit jaar 600 jaar en dat wordt onder andere gevierd met een reünie in april. ‘Daar is enorm veel animo voor; we hebben al 230 aanmeldingen binnen, en hoe bijzonder is het om te horen dat velen bekennen wel terug te willen naar Blankenham.

Architect Paul Ruiter noemde als prijsindicatie bedragen tussen de €115.000 en €125.000 voor de appartementen (die eventueel ook gehuurd kunnen worden). De vijf appartementen in het voormalige schoolgebouw komen op de begane grond, en alle entreedeuren bevinden zich in de gang, wat het idee van een beschutte woonvorm nog extra versterkt.

De initiatiefnemers kunnen aan de slag, want alle fracties gingen akkoord met het voorstel. Trijn Jongman (PvdA): ‘Niet alles wordt in één keer gebouwd, er wordt eerst begonnen met de school, en dan kunnen wij ons vinden in dit plan’. Wethouder Oene Akkerman zegde de ChristenUnie toe de fracties op vertrouwelijke wijze volledig inzicht te geven in het financiële plaatje, zodat de raad de cijfers kan controleren.