Paddentrek Kuinderbos

BANT - In aanloop van de paddentrek houdt Staatsbosbeheer zaterdagochtend om 8.00 uur een diapresentatie over padden, kikkers en salamanders. Daarna worden de roosters gecontroleerd en is het Kuinderbos klaar voor de paddentrek.

Dagelijks worden door een aantal Staatsbosbeheer vrijwilligers, samen met leden van het IVN Noordoostpolder en schoolklassen, juniorrangers en vogelwerkgroepen duizenden padden, kikkers en salamanders veilig over de weg gezet. Nu de kou verdreven is en de temperaturen stijgen zullen de eerste padden en kikkers op reis gaan naar de voortplantingsgebieden.

Op de Kruising Hopweg- Schoterweg zal een bord komen te staan met de 'score' van het aantal veilig overgezette amfibieën. Opgave via h.bergman@staatsbosbeheer.nl.