Vrije Poldermensen (PvvP): Helga Wiedijk

Emmeloord - Op woensdag 21 maart mogen de inwoners van Noordoostpolder naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In aanloop naar de verkiezingen stelt De Noordoostpolder de elf lijsttrekkers en deelnemende partijen voor. Vandaag Helga Wiedijk van de PvvP.

Wie is Helga Wiedijk? Twintig uur per week postbezorger voor PostNL. Van 2010 tot 2014 combineerde ik postbezorgen met het raadlidmaatschap. Op straat en in de raad. Gesprekken met mensen over wat hen bezighoudt geven een goed besef van wat er leeft in een wijk. Menig inwoner ervaart de politiek als iets dat ver van hen af staat. Het is een uitdaging om interesse te wekken voor wat er in het gemeentehuis gebeurt. Ik schreef daar afgelopen jaren columns over in deze krant. Waarom heeft u gekozen voor het lijsttrekkerschap? Als volksvertegenwoordiger wil je de kloof tussen de burger en de politiek dichten. Als raadslid wil je dat inwoners begrijpen hoe beleid tot stand komt. Je wilt besluiten kunnen uitleggen. Als nummer 1 van de lijst ben je in de beste positie een verbindende schakel te worden tussen inwoners en het gemeentehuis. Waar staat uw partij voor? De Vrije Poldermensen denken niet vanuit een papieren werkelijkheid. We maken realistische plannen. We luisteren serieus en persoonlijk naar mensen en kijken kritisch en analytisch naar zaken. We komen op voor inwoners in een kwetsbare positie. We willen de oorspronkelijke opzet van de polder behouden. Het Noordoostpolder DNA blijft leidend in landschap en architectuur. De polder moet de polder blijven! Welk thema bepaalt wat uw partij betreft de komende vier jaar de gemeentepolitiek? Geen wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Stoppen van afbraak van busvervoer naar de dorpen! We willen dat Wmo beleid voorziet in de behoefte van inwoners, dus zo nodig vult de gemeente het rijksbudget aan. Goede voorlichting over duurzaamheid, geen sprookjes. Professionalisering van aansturing grote projecten, dat scheelt miljoenenblunders. Hoe ziet het centrum van Emmeloord er over 4 jaar uit? Er is een levendige Deel met architectuur van passende beeldkwaliteit. De Poldertoren heeft met diverse publieksfuncties een prominente rol. Het Lindelaantje is in ere hersteld, het busstation verkleind, de fietsenstalling goed vormgegeven. De Poldertoren is als een operazanger:die laat je niet in de coulissen staan, die geef je een podium! Ook aan het Smedingplein vindt vernieuwing plaats. In een integraal ontwerp voor de entree van Emmeloord is de Golfslag opgenomen. Is er in NOP nog ruimte voor opvang van vluchtelingen? Gelukkig heeft het AZC te Luttelgeest momenteel genoeg plaats. Zo nodig maken we plaats. Hoe kijkt uw partij aan tegen winkelopening op zondag? Een rustdag moet voor familiebedrijven en eenpersoonszaken niet tot omzetverlies lijden. Dus geen algehele openstelling. Supermarkten, bouwmarkten en tuincentra kunnen zelf bepalen wanneer ze open zijn. Gaat er ooit een trein rijden door de polder? Gemeente Noordoostpolder moet lobbyen voor de aanleg van een Zuiderzeelijn, hoe klein de kans ook is dat die er komt. Daarom blijven desbetreffende gronden gereserveerd. Ondertussen lijkt het behoud van het bestaande OV het hoogst haalbare en dan nog zullen we daar als gemeente keihard voor moeten knokken in het Provinciehuis! Noordoostpolder in 2030 energieneutraal, is dat realistisch? Energieneutraal is de uitkomst van een rekensom en heeft niets te maken met duurzaamheid. Duurzaamheid is een hype die tot verdienmodellen leidt. De Vrije Poldermensen bewaken dat concrete duurzaamheidsvoorzieningen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn. Voor een duurzaamheidslening wordt niemand afgewezen. Hoe belangrijk is participeren in de maritieme servicehaven? Koppel aan de nieuwe haven bij Urk niet de verwachting van honderden banen voor inwoners van Noordoostpolder. Welk beleid zou u in NOP terug willen draaien? Integrale gebiedsontwikkeling Schokland. Met dit ontaarde project dreigt het gemeentebestuur een nieuwe miljoenenmolensteen om de nek van de inwoners te hangen. Het project moet worden teruggebracht naar de kern: behoud van het bodemarchief dat Schokland tot Werelderfgoed maakt. Waar droomt u als politicus van? Uitvoering van een experiment met een basisinkomen voor mensen in de bijstand. Vinden van passend werk wordt daarmee kansrijker. Een werkzoekende kan makkelijker werk op proef accepteren. Daarnaast kan de zekerheid van een inkomen op het bestaansminimum zonder verdere voorwaarden, een kostenefficiënte en effectieve manier zijn om mensen in armoede te helpen.