Waterschap start gemaal Stroïnk weer op

VOLLENHOVE/BLOKZIJL - Nu de vorst voorbij is, zorgen smeltend ijs en het ontdooien van de grond voor een toenemende afvoer van water vanuit de polders. Waterschap Drents Overijsselse Delta start daarom de bemalingen in het werkgebied gefaseerd weer op.

Morgenochtend begint het gemaal Stroïnk tussen Vollenhove en Blokzijl weer met het wegpompen van water uit Noordwest-Overijssel. Ook andere gemalen gaan weer in werking.

Om te kunnen malen, moeten de gemalen ijsvrij zijn. Gemalen die zijn vastgevroren, worden weer ijsvrij gemaakt. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat stuwen weer beweegbaar zijn. Hiervoor wordt ijs voorzichtig van vastgevroren rubbers verwijderd.

Het waterschap gaat voorzichtig te werk met het opstarten van de poldergemalen. Te snel afvoeren van water, kan schade toebrengen aan oevers en kades door aanhangend ijs. Hierop worden extra inspecties uitgevoerd.

Zoals de gehele ijsperiode gebruikelijk is, is ook dit besluit in overleg met de coördinator van de verschillende ijsclubs genomen. De ijsdikte op de meren, sloten, vaarten en kanalen neemt nu snel af en daardoor ook de betrouwbaarheid van het ijs. Door de bemaling ontstaan er eerst plaatselijk zwakke plekken die niet duidelijk zichtbaar zijn.

De komende dagen wordt er geen vorst van betekenis meer verwacht. Nu de vorst verdwijnt is de bemaling de eerste prioriteit.