PU wil gezond beleid voor jongeren in NOP

EMMELOORD - De Politieke Unie heeft het Jongeren Op Gezond Gewicht beleid (JOGG) tot speerpunt in haar verkiezingsprogramma opgenomen.

De partij is van mening dat de gemeente Noordoostpolder moet starten met het JOGG beleid. Bij dit JOGG beleid werken ouders, scholen bedrijven en de gemeente samen om de jeugd een uitdagende en gezonde toekomst te bieden. Het beleid stelt voor om te werken aan een gezonde schoolomgeving, uitdagende en beweegvriendelijke buurten en betere kennis van voedingsstoffen.

Lijsttrekker Wiemer Haagsma: ‘Een aantal Flevolandse gemeenten heeft zich onlangs aangesloten bij dit initiatief en het zou goed zijn dat we elkaar hierin inspireren en versterken.’ In de week van 5 tot 10 maart organiseert JOGG samen met andere partijen dagelijks activiteiten om het beleid nadrukkelijk onder de aandacht van scholen, buurten, de media en de thuissituatie te brengen. Wiemer Haagsma; ’Door aandacht voor dit programma te vragen hoop ik dat meerdere fracties dit initiatief met ons willen oppakken.’