Omdenken | Stem...wijzer

Emmeloord - Nog even en we gaan weer naar de stembus, ditmaal voor de verkiezing van de gemeenteraad. Ik zie aan Hidde dat hij denkt; nee hè niet weer! Ja jong, het is niet anders. Als je niet stemt heb je daarna ook geen recht van spreken. Althans dat is mij altijd geleerd. Minder vaak stemmen en de zittingsperiode verlengen is mijn advies. Bijvoorbeeld van 4 naar 6 jaar. Mijn ervaring met het openbare bestuur is dat na de verkiezingen er een jaar nodig is voordat iedereen ingewerkt is en het bestuur op gang is. Daarna is het bestuur 2 jaar actief. Het laatste jaar van de bestuursperiode is de aandacht alweer gericht op de voorbereiding van de verkiezingen voor de volgende periode. Zeg maar een uitloopjaar. Samengevat een efficiëntie van 50 procent. Bij een 6-jarige periode stijgt dat al gauw richting 70 procent. Daarnaast biedt het meer bestuurscontinuïteit.

Die voorbereiding op verkiezingen richt zich voornamelijk op het maken van een verkiezingsprogramma, een kandidatenlijst en een communicatie – en mediastrategie. Onderdeel van dat laatste is de Stemwijzer, ook wel Kieswijzer genoemd. Dit is een stemhulp waarbij je door stellingen te beantwoorden er achter kunt komen welke standpunten en politieke partijen het dichtst bij je staan. De manier waarop de stellingen in de stemwijzer geformuleerd zijn bepalen ook deels de uitkomst. Begrijpelijk dat politieke partijen daar ook heel alert op zijn. Heb je het wel eens geprobeerd? Ik wel. En wat schrok ik soms waar ik terechtkwam. Inderdaad een hulpmiddel meer niet. Hidde kijkt me aan alsof hij wil zeggen kom nu maar ter zake. Goed zal ik doen. Ook in de Noordoostpolder is door de politieke partijen weer veel tijd en energie gestopt in voorbereidingen zoals hiervoor genoemd. Programma’s, lijsten, bijeenkomsten, media, toezeggingen etc. Vaak proberen ze daarbij in te spelen op bestaande emoties. Mijn advies is om dat allemaal met een korreltje zout te nemen. Richt je meer op mensen! Hoe personen handelen en handelden in de afgelopen bestuursperiode. Wie bouwden positief mee aan de toekomst en wie was meestal overal tegen. Wie was in een dialoog de verbindende persoon en wie discussieerde vanuit eigenbelang en weigerde te bewegen. En laat je daarbij niet verleiden door de media, immers de (kleine)minderheid haalt meestal het nieuws. Vaker in het nieuws is geen garantie voor de toekomst. Bij investeringen geldt de verplichte toelichting; resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst! Bij verkiezingen zou de toelichting als volgt moeten zijn; gedrag en houding van personen in het verleden is een indicatie voor de toekomst! Stem …….. Wijzer en verdiep je in mensen! Hidde ziet dat ik het kwijt ben. Henk Tiesinga