SP ervaart lijmpoging als schijnvertoning

Lelystad - VVD, CDA en D66 zijn niet bereid om de mogelijkheden tot constructieve samenwerking met de SP in het college van Flevoland te onderzoeken.

Provinciale Staten heeft vorige week woensdag de motie van wantrouwen, die de drie genoemde coalitiepartijen hadden ingediend, verworpen. De indieners van de motie hebben de standpunten van Provinciale Staten echter dinsdagavond opnieuw naast zich neergelegd en gaan op dezelfde voet door. De SP ervaart daarom de bereidheid van de drie partijen om het gesprek over samenwerking aan te gaan, als een schijnvertoning. VVD, CDA en D’66 hadden Ad Meijer en Ine de Waal, respectievelijk SP gedeputeerde en SP fractievoorzitter binnen de provincie, uitgenodigd om in gesprek te gaan over de procedure met betrekking tot terugtrekken dan wel ontslag van de gedeputeerden te bespreken. De SP heeft daarop aangegeven wel in gesprek te willen gaan, mits de inzet is om een serieuze poging te doen om de samenwerking weer op te pakken en toe te werken naar het herstel van vertrouwen binnen de bestaande coalitie. De andere partijen gaven aan daarop in te willen gaan. De intentie van de SP was constructief. Het was tijdens het gesprek al snel duidelijk dat de partijen het niet eens zouden worden.