PvdA-NOP wil stop bomenkap

EMMELOORD - De PvdA-NOP wil dat de gemeente Noordoostpolder 18 gezonde bomen aan de GP Molièrelaan en de Visseringlaan in Emmeloord laat staan. Ze moeten plaatsmaken voor parkeerhavens in de straat.

Met de voorgestelde kap is de betrouwbaarheid van bestuur in deze in geding, vindt Rien van der Velde van PvdA. ‘Bewoners van de wijk zijn pas zaterdag 24 februari via een brief op de hoogte gebracht. Op de bewonersbijeenkomst was de wijkbewoners beloofd dat er geen bomen gekapt zouden worden. Het zou in strijd zijn met het bomenbeleid van de gemeente. Kennelijk wordt daar nu toch van afgeweken. Dit is extra vreemd, omdat ook het nieuwe inrichtingsplan voor de wijk Bos en Gaard, tot maandagmiddag nog niet op de gemeentelijke site stond over de wijk.’ Inwoners zijn van mening dat er tussen de bomen voldoende ruimte is om parkeerhavens te realiseren. De PvdA-NOP vindt dat er best tot een compromis gekomen kan worden. Het kapvoornemen past ook niet binnen de eigen beleidsmaatregelen van de gemeente ten aan zien van bomenkap. Daarin staat dat 'bomen op wijkniveau uitsluitend worden gekapt indien het geen bijzondere bomen zijn’. De bomen in de wijk vallen volgens PvdA-NOP onder het artikel. Bomen mogen alleen worden gekapt als de kap noodzakelijk is om de verkeersveiligheid te borgen; de boom ziek is of bij reconstructie van een gebied.