‘Lid zijn BAN is solidariteit’

Emmeloord - Henk Pals uit Emmeloord werd eind vorig jaar voorzitter van de BAN (Bedrijven Actief Noordoostpolder). Zijn drive is een goed georganiseerd en betrokken bedrijfsleven in de polder.

En dat kan beter, vindt de ondernemer uit Emmeloord, die na een carrière in de accountancy nu samen met zijn oudste zoon Nick bedrijven begeleid bij bijzondere bedrijfssituaties waaronder fusies en overnames. ‘De BAN, OVG en LTO moeten nog meer samen optrekken’, zegt Pals. ‘De polder is een klein gebied en daarom moeten we samen naar buiten kijken om aansluiting te houden met de rest van de wereld. Naar buiten toe gedragen we ons vaak als een Calimero, naar binnen toe is er een soort zelfgenoegzaamheid waarbij onze pioniersmentaliteit wordt geroemd.’ ‘Het wordt te pas en te onpas gebruikt en ik kan het eigenlijk niet meer horen. Maar als we weer ergens pionier in willen zijn moeten we eerst de zwakheden van ons gebied erkennen en ons weer heruitvinden’, zegt de voorman van de BAN. De Noordoostpolder is een mooi gebied om te wonen en te ondernemen maar we moeten ook onderkennen dat er nog de nodige uitdagingen zijn om ons onderscheidend vermogen te verbeteren. ‘Het functioneren van de arbeidsmarkt is de motor van economische groei en de aanwezigheid van goedgekwalificeerde medewerkers is doorslaggevend; onderwijs speelt hierbij een cruciale rol. Kwalificaties van de studenten die van het MBO moeten beter aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven. Ook is de uitstroom van opleidingen waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft te klein. Vraag en het aanbod moeten beter op elkaar afgestemd worden’, vindt Pals. Wat ook beter kan in de ogen van Pals is het opnemen van werknemers die buiten de boot dreigen te vallen. ‘De Buitengewone Werkgevers hebben een vliegende start gemaakt, maar dat moet wel onderhouden worden.’ Pals proeft dat bedrijven angstig zijn om mensen met een beperking in loondienst te nemen. ‘Mijn voorstel zou zijn dat bedrijven in de re-integratiesector, zoals bijvoorbeeld Concern voor Werk de werkgeversrol vervult en de mensen detacheert bij onze (buitengewone) werkgevers.’ Pals adviseert het nieuwe college te kiezen voor een wethouder van arbeidsmarkt. ‘Door een goed functionerende arbeidsmarkt wordt ons gebied aantrekkelijker voor bestaande bedrijven maar ook verbetert het vestigingsklimaat voor bedrijven.’ Pals denkt ook aan betere voorzieningen voor kinderopvang. ‘Bedenk iets, laten we gaan voor de beste en betaalbare kinderopvang van Nederland. Laten we ook inzetten op goedkope starterswoningen en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Dat heeft een aanzuigende werking op bedrijven en mensen die hier willen werken en wonen. en bevordert kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. ’ Pals beseft dat de balletjes die hij opgooit, niet eenvoudig te realiseren zijn, maar ‘je moet er wel over nadenken.’ ‘Vanuit de BAN willen we dat graag initiëren en samen met anderen ook actie ondernemen of het mogelijk is? De voorzitter wil de bijeenkomsten met leden op bij voorkeur een bedrijfslocatie een lid voortzetten. ‘Goede sprekers die ons met verfrissende ideeën even op het verkeerde been zetten en tot nadenken aanzetten. Het gaat om confronteren en inspireren.’ Daarbij moet er beslist meer aandacht komen voor de circulaire gedachte. ‘We zouden als bedrijven moeten inventariseren wat de afvalstromen in de NOP zijn en kijken of we daar nog iets mee kunnen.’ Het wensenlijstje van de ambitieuze Pals is daarmee nog niet af. De BAN heeft rond de 350 leden, maar eigenlijk zouden alle bedrijven lid moeten zijn van de belangenvereniging, vindt hij. ‘Ik vind het jammer dat ondernemers er voor kiezen niet lid te zijn of te worden. ‘Meer leden is meer invloed en draagvlak, maar lid zijn is ook een vorm van solidariteit.’ Cees Walinga