Gemeente Urk organiseert Koningsdag

URK - De gemeente Urk organiseert dit jaar de activiteiten op Koningsdag en roept op om een nieuwe Oranjevereniging op te richten.

Koningsdag heeft een rijke traditie op Urk met veel activiteiten. De organiserende oranjestichting bestaat echter niet meer en de Stichting Evenementen Urk vindt de gemeente geen goede optie omdat het een particuliere instelling is. De gemeente geeft de voorkeur aan een oranjevereniging met een breed bestuur die een afspiegeling vormt van de bevolking. De gemeente roept (buurt)verenigingen op om deel te nemen aan de oranjevereniging. De bedoeling is een vereniging te vormen met een breed bestuur, veel draagvlak onder de bevolking en met integrale samenwerking met de diverse partners, zoals buurtverenigingen.