Boerenkavelruil: nieuwe impuls voor kavelruil in Flevoland

Emmeloord - Kavelruil in Flevoland moet weer een nieuwe impuls krijgen. Dat is de insteek van de stichting Boerenkavelruil. Initiatiefnemers zijn Countus accountants + adviseurs en VSO makelaars & taxateurs.

Het doel van Boerenkavelruil is om vrijwillige kavelruil in Flevoland nieuw leven in te blazen. De adviseurs van Countus en VSO merken namelijk nog steeds een sterke behoefte aan kavelruil in de agrarische sector.

Dijan Bruins, regiodirecteur bij Countus: ‘We zien dat de grondbehoefte groot is en dat veel boeren percelen op afstand hebben. Door kavelruil brengen we de grondmobiliteit op gang. Kavelruil kan veel voordelen bieden. De landbouwstructuur verbetert én het milieu is er bij gebaat doordat minder CO2 wordt uitgestoten omdat transportafstanden kleiner worden. Dit geeft tegelijkertijd voordelen voor de verkeersveiligheid.’

Boerenkavelruil werkt met kavelruilcoördinatoren die kavelruilbehoeften inventariseren, totaaloverzicht hebben, het gebied en de gronden kennen en grondeigenaren samenbrengen en begeleiden. Bruins: ‘Countus brengt juridische, fiscale en bedrijfseconomische kennis en advies in. VSO heeft veel kennis van de grondmarkt. Op deze manier kunnen wij agrariërs ontzorgen.’

Mark Onderdijk van VSO Makelaars ziet veel voordelen in de korte doorlooptijd van de ruilingen. ‘De lijnen zijn kort. Als we al met drie of vier boeren tot een ruiling kunnen komen, doen we dat. We gaan liever voor tweehonderd kleine ruilingen, dan voor twee grote. We denken niet in gebieden, maar in percelen. Op die manier levert het direct geld op voor de agrariërs. De versnippering van percelen is nu groot. Kavelruil werkt dan direct kostprijsverlagend.’

Het is niet noodzakelijk dat geïnteresseerden klant zijn bij Countus of VSO Makelaars. Per ruiling wordt een vast bedrag per hectare gevraagd. Countus en VSO hebben de intentie het Flevolandse initiatief op termijn landelijk uit te rollen.

Kijk voor meer informatie op de website www.boerenkavelruil.nl . Geïnteresseerden voor kavelruil kunnen zich op deze website kosteloos aanmelden.