Centrum in ontwikkelfase

EMMELOORD - oor de locaties in de omgeving van de Noordzijde, Kettingplein en de Boei is gekozen voor het voorstel van de Hoge Dennen, Interra en SUM Architecten. Voor het gebouw in het groen aan De Deel (naast het ’t Voorhuys) is gekozen voor het plan van Oost en Van Tilburg (OVT) en PBV Architecten. Dit plan voor horeca, werken en wonen werd als meest passend beoordeeld en is voorlopig gegund. Belangrijke beoordelingscriteria waren duurzaamheid, klantbenadering, architectuur, financiën en de invulling van het programma.

Hoge Dennen, Interra en SUM Architecten mogen hun voorstel aan de oostkant van het centrum verder uitwerken. Op deze locaties is ruimte voor (een) supermarkt(en) met daaromheen kleine winkels, horeca en dienstverlening.

Ook moeten er woningen komen op de verdieping(en). Aan het vestigen van (een) supermarkt(en) zijn enkele voorwaarden verbonden. Belangrijke uitgangspunten voor de invulling van deze locaties waren de kaders en de ambities van het centrumplan. Ook de programmatische invulling, architectuur, de haalbaarheid, duurzaamheid en financiën zijn meegenomen.

De plannen zijn beoordeeld door een beoordelingscommissie. Dit is gedaan op basis van vooraf bepaalde beoordelings-/ toetsingscriteria. De beoordelingscommisie heeft een voorkeur uitgesproken. In beide gevallen is het advies van de commissie unaniem door het college overgenomen.

Binnenkort worden de direct belanghebbenden uitgenodigd om de plannen voor deze locaties te bekijken. Daarna wordt er een inloopavond georganiseerd voor belangstellenden. Zodra er een datum bekend is, publiceert de gemeente deze op de website www.hart-voor-emmeloord.nl. Tijdens deze bijeenkomst worden bezoekers ook bijgepraat over de plannen voor de uitbreiding van het ’t Voorhuys en de CWI-locatie. De gemeente heeft met Sinke nieuwe afspraken over de planning, de aankoop en ontwikkeling van de CWI-locatie.

Wie het horecapaviljoen op De Deel gaat ontwikkelen is nog niet duidelijk. Hierover wordt naar verwachting in juni besloten.