Provincie Flevoland teleurgesteld over uitstel Lelystad Airport

LELYSTAD - De provincie Flevoland is teleurgesteld dat Lelystad Airport nog niet open kan op 1 april 2019.

'Ook voor de Flevolandse bedrijven die betrokken zijn bij het vliegveld - en daarvoor al fors geïnvesteerd hebben - is het besluit teleurstellend', aldus gedeputeerde Jaap Lodders.

'Net als het Rijk hechten wij zeer aan een zorgvuldig proces; blijkbaar is het risico te groot dat het proces niet afgerond is voor die tijd. Voor de regio is het van groot belang dat het kabinet vasthoudt aan Lelystad Airport, als tweede luchthaven van Nederland'.

'We hebben geconstateerd dat de afgelopen periode keihard is gewerkt om fouten te herstellen en alle feiten in beeld te brengen. De provincie Flevoland heeft er vertrouwen in dat dit tempo wordt gehandhaafd en Lelystad Airport zo snel als mogelijk en verantwoord open kan. Het is goed nieuws dat de minister ruimte wil bieden voor een snellere groei van het aantal vliegbewegingen naar 10.000 per jaar'.

De provincie Flevoland is klaar voor de komst van Lelystad Airport en kijkt ernaar uit. 'De regio heeft grote behoefte aan economische structuurversterking, omdat dit banen oplevert. Tegelijkertijd zien we dat de actuele cijfers bewijzen dat de milieueffecten en geluidshinder voor de provincie, bijvoorbeeld in het geval van Biddinghuizen, geringer zijn dan al was gedacht'.