Natuurgebied Urkerveld stap dichter bij realisatie

Urk - Het natuurgebied Urkerveld, op de overgangszone tussen het Urkerbos, de dijk met het IJsselmeer en het open agrarisch gebied bij Urk is een stap dichter bij realisatie.

Op 20 februari tekenden Martin Jansen van Stichting Flevo-landschap en wethouder Geert Post jr. van gemeente Urk onder het toeziend oog van gedeputeerde Jan-Nico Appelman de realisatieovereenkomst voor het Nieuwe Natuur- project Urkerveld.

Beleefbaar

Nadat de projectindieners hun handtekening hadden gezet, overhandigde de gedeputeerde hen het projectbord en een Nieuwe Natuur-bank met ‘Urkerveld’ erop. 'Zo markeren we de locaties waar de projectindieners nieuwe natuur willen realiseren. Ik ben blij dat de afspraken over de realisatie van Urkerveld rond zijn, ook voor vissersdorp Urk is de aanleg van nieuwe natuur van belang. Als de uitvoering volgens plan verloopt, kunnen de inwoners van Urk hier over een paar jaar genieten van de rust', aldus gedeputeerde Appelman. Toen de provincie Flevoland in 2013 een oproep deed om ideeën voor nieuwe natuur in te dienen bij de provincie, hebben Stichting Flevo-landschap en gemeente Urk de handen ineen geslagen en een projectidee voor deze overgangszone bij Urk ingediend. Provinciale Staten hebben dat eind 2014 geselecteerd als één van de 22 projecten, die uitgewerkt konden worden tot een haalbaar en betaalbaar plan. Doel van het project is om een open, toegankelijk en beleefbaar natuurgebied te creëren, waarbij ook aandacht is voor cultuurhistorie en recreatie.

Afspraken

Wethouder Post jr.: 'We zijn blij met deze mogelijkheid om nieuwe natuur te kunnen maken van het overgangsgebied tussen Urkerbos en IJsselmeerdijk. Gemeente Urk draagt zelf € 130.000,- bij voor de aanleg van een fietspad door het gebied, dat aansluit op het fietspad bij de Vormtweg. Zo ontstaat een mooie recreatieve ontsluiting.' [tekst gaat verder onder het filmpje] https://www.youtube.com/watch?v=L45zFtvCB8s In de realisatieovereenkomst wordt afgesproken welke rollen, taken en verantwoordelijkheden elk van de betrokken partijen heeft bij de uitvoering van het project. Ook worden de financiële en juridische afspraken erin vastgelegd. Een ondertekende realisatieovereenkomst is voorwaarde voor het verkrijgen van de financiële middelen uit het programma Nieuwe Natuur. Voor het project Urkerveld is een bedrag van €2.935.750 beschikbaar. Dat is bestemd voor de inzet van grond en voor de inrichting en het beheer van het natuurgebied door Stichting Flevo-landschap. 'Met de realisatie van 29 ha nieuwe natuur Urkerveld kunnen wij een hele mooie overgangszone tussen het huidige Urkerbos en het omliggende gebied creëren. Het Urkerveld voegt iets nieuws toe en de nieuwe natuur draagt bij aan versterking van de bestaande natuur van het Urkerbos', aldus Martin Jansen, directeur van Stichting Flevo-landschap. Het project Urkerveld wordt gerealiseerd op grondgebied van de gemeente Noordoostpolder. Die staat ook positief tegenover het planologische traject dat nog moet worden doorlopen. Dat is nodig om de bestemming van de grond te veranderen naar natuur en het voortbestaan van het natuurgebied langdurig zeker te stellen.

Programma Nieuwe Natuur

Met het programma Nieuwe Natuur stelt de provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. En natuur die dankzij innovatieve verdienmodellen op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd.