Flevoland krijgt er dit jaar bijna 30 kilometer duurzame oevers bij

EMMELOORD - Waterschap Zuiderzeeland legt dit jaar 29,6 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers aan in Flevoland. Dit is een onderdeel van de versnelde aanleg tot 2021.

Tot 2021 legt het waterschap versneld in totaal 125 kilometer duurzame oevers aan. Dit jaar zijn het vier tochten in de Noordoostpolder en zeven tochten in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Bij deze keuze is onder andere gekeken naar de waterstaatkundige staat van de tochten. De gesprekken met de agrariërs voor de grondaankoop zijn in volle gang.

Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van twee meter die zo'n 30 centimeter diep is.

Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Duurzame oevers waar de huidige beschoeiing aan het einde van zijn levensduur is en hierdoor afgeschreven zijn, worden vervangen.