Profytodsd: denken vanuit de plant

Creil - 'Het correct en efficiënt inzetten van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen zit in het DNA van ons bedrijf', vertelt Thijs Sijtsma, teeltadviseur bij Profytodsd. 'Wij staan voor een gedegen advies in alle aspecten van de teelt.'

‘In de agrarische sector is een nieuwe koers ingezet op gebied van productie en plantgezondheid’, vervolgt Sijtsma. ‘Voor ons betekent dat dat we meer het gewas en de bodem centraal stellen en niet zozeer de plaag. Dit doen we door evenwicht te zoeken in chemie, biologie en techniek.’

Stappenplan

Dat evenwicht ligt iedere keer weer ergens anders en is afhankelijk van de ziektedruk, de conditie van de bodem en weersomstandigheden. De teeltadviseurs van Profytodsd lopen het hele jaar door de gewassen van telers en vertalen de nieuwste ontwikkelingen naar praktijkoplossingen in het groeiseizoen. Sijtsma: ‘Het optimaliseren van een teelt met als voorwaarde een gezonde plant en bodem, is een moeilijke opgave.’ Een oplossing voor die moeilijke opgave is ons 5-stappenplan. De bodem is een complex geheel en is tevens de belangrijkste productiefactor. Om de continuïteit te waarborgen is volgens Profytodsd een meerjarenplan nodig. In dit plan wordt de bodem stap voor stap duurzaam geoptimaliseerd. In de afgelopen jaren is het 5-stappenplan ontwikkeld en praktijkrijp gemaakt. Maar hoe werkt dat plan precies?

Keukentafel

Allereerst wordt tijdens een keukentafelgesprek de bodemanalyse en de doelstellingen voor de lange termijn doorgenomen. Door middel van een softwaremodule worden de uitkomsten in een compact overzicht gepresenteerd. De teler kan zodoende aan de slag met de teeltmaatregelen die horen bij het 5-stappenplan. Allereerst wordt er begonnen met het optimaliseren van de CEC-bezetting, het stimuleren van bodemleven en het organische stofgehalte op peil te brengen. Die eerste drie stappen zijn cruciaal, zo geeft Sijtsma aan. ‘Om zodoende de capaciteit, het omzettingsvermogen en de weerbaarheid van de bodem te vergroten. Hierdoor ontstaat onder andere een beter uitwisselingsvermogen van nutriënten tussen bodem en plant. Ook wordt het klei-humuscomplex vergroot en de structuur verbeterd.’ In de laatste twee stappen komen spoor- en hoofdelementen aan bod. Een evenwicht in de spoorelementen zorgt voor uitsluiten van groeibelemmeringen. Bij hoofdelementen wordt gestuurd op bodemvoorraad, plantbeschikbaarheid en plantbehoefte. De formule is in de afgelopen vijf jaren uitgebreid getest op het Demokennisplein in Emmeloord en op praktijkpercelen van klanten. Uit de testen is gebleken dat er, naast meer bodemleven, een betere Ca-Mg-K-balans is gerealiseerd. Tevens is er een verhoging van 0,1 procentpunt organische stof per jaar waargenomen. Volgens Profytodsd wordt een samenspel tussen chemie, biologie en techniek steeds belangrijker, om zodoende een optimum te vinden tussen plantgezondheid, bodemgezondheid en goede kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten. Sijtsma: ‘Buiten kijf staat dat we, ook in de toekomst, de gewasbeschermingsmiddelen nodig blijven hebben. Om een assortiment aan effectieve middelen te behouden moeten we zorgvuldig met de toepassingen omgaan.’ Emissie speelt een belangrijke rol, weet Sijtsma. ‘Ook daar zullen we heel erg goed mee om moeten gaan.’

Bewustwording

Er is een bewustwordingsproces gaande in de agrarische wereld, ook op het gebied van emissie. Profytodsd vindt dat het daarin een voorbeeldfunctie heeft. Het bedrijf doet mee aan actief overleg en projecten met Waterschap en andere landelijke partijen. Naast het leveren van gewasbeschermingsmiddelen heeft het bedrijf een loonspuitbedrijf. Sijtsma: ‘We kunnen meepraten en we weten wat er speelt. We denken mee in oplossingen rondom het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Zo hebben we zelf een praktische vul- en afspuitplaats gerealiseerd. Dit laten wij zien aan klanten en we geven advies over de nieuwste en beste toepassingstechnieken. Wij als Profytodsd dragen actief bij aan het verantwoord produceren van agrarische producten.’