Achtergrond: Crisis in de provinciale politiek

LELYSTAD - De positie van de Flevolandse SP-gedeputeerde Ad Meijer is onhoudbaar. Drie coalitiepartijen in de Provinciale Staten hebben het vertrouwen in hem opgezegd, maar de SP blijft hem steunen.

Woensdag (21 februari) is er een vergadering van Provinciale Staten. Daarin zal een debat plaatsvinden, al is het de vraag of dat nog iets zal uitmaken.

Namens de drie coalitiepartijen VVD, D66 en CDA liet CDA-Statenlid Chris Schortman afgelopen week weten dat men geen vertrouwen meer heeft in de SP-gedeputeerde. ‘Zijn bestuursstijl sluit niet aan bij de Flevolandse bestuurscultuur. Die is dat partijen met elkaar in verbinding staan en samenwerken. Dat vraagt om een goede communicatie en afstemming, en wij zien dat de communicatie stroef verloopt.’

Statenleden ervaren het optreden van Meijer soms als ‘bot, ongeduldig en geïrriteerd’. Dat leidde diverse keren tot botsingen in de Staten. Druppel die de emmer deed overlopen was de bespreking van een duurzaamheidsnota in Provinciale Staten in februari, waarbij Meijer forse kritiek kreeg en de Staten tot uitstel besloten. Meijer riep daarop in de wandelgangen D66-Statenlid Paul Vermeulen ‘ter verantwoording’, die ook tegen had gestemd. Hij zou daarbij hebben geëist dat het Statenlid zijn stemgedrag zou veranderen.

Ook vorig jaar waren er al irritaties tussen Meijer en Provinciale Staten. Tijdens een debat in november bood Meijer zijn excuses aan voor zijn ‘soms te activistische en te hoekige stijl’. Volgens hemzelf komt die voort uit zijn politieke verleden als Statenlid in Utrecht en gemeenteraadslid in Amersfoort. Meijer kenmerkt zichzelf als ‘een straatvechter’.

Voor de drie coalitiepartijen is de maat vol. ‘Het is Meijer niet gelukt om tot een constructieve samenwerking te komen. Wij betreuren dat bijzonder'. De SP blijft echter achter Meijer staan en dreigt het college van Gedeputeerde Staten te verlaten. Woensdag is er een debat over de vertrouwenskwestie.

Als de SP uit het college van Gedeputeerde Staten stapt, verliest die haar meerderheid. Dan zal men op zoek moeten gaan naar steun bij andere partijen of als minderheidscollege doorgaan. Tenzij de andere gedeputeerden ook achter Meijer blijven staan en opstappen.

Meijer is nieuw in de Flevolandse politiek. Hij nam in mei vorig jaar de plaats in van Arie Stuivenberg, die in februari na een ziekbed was overleden. Meijer herinnerde daaraan in zijn speech. ‘We staan hier niet in een sfeer van ‘holadiee, we gaan iets nieuws beginnen’. Arie Stuivenberg is overleden. Hij heeft zijn werk niet kunnen afmaken en dat is jammer. Ik kende Arie zelf ook. Hij heeft altijd geprobeerd om de verbinding te zoeken met Provinciale Staten. Ik wil die pogingen eveneens doen, al houd ik ook van een stevig debat,’ zei hij bij zijn installatie.

Kees Bakker