Raad staat schilddaken in polder toe

EMMELOORD - De gemeenteraad staat voortaan schilddaken toe op vervangende nieuwbouw of een extra woning op een boerenerf.

De raad heeft dit maandag besloten aan de hand van een initiatiefvoorstel van de PU. De raad draagt het college daarmee op om de regels in de welstandsnota te versoepelen. In die nota uit 2016 staat dat alleen een zadeldak is toegestaan. Volgens een meerderheid van de politiek zijn vernieuwende toepassingen daardoor niet meer mogelijk en is de regeldruk verder toegenomen. Bovendien zou een schilddak in landelijk gebied zeer geschikt zijn omdat het goed bestand is tegen windstoten. Omdat het college de regels niet wilde veranderen, nam de gemeenteraad zelf het heft in handen. De Politieke Unie bereidde vervolgens het initiatiefvoorstel, het eerste in deze raadsperiode, voor. Uiteindelijk stemden de SP, PvvP en Van der Velde van PvdA-GroenLinks tegen. De SP vraagt zich af hoe nijpend het probleem is, omdat er tot dusver maar in twee gevallen bezwaar tegen de regels is gemaakt.