Twijfels over plan Schokkerhoek blijven

Urk - Het blijft twijfelachtig of de Raad van State het plan Schokkerhoek voor de bouw van honderden woningen volledig goedkeurt. Tijdens een tweede zitting maandag bij de Raad in Den Haag bleek dat de gemeente Urk in elk geval fouten heeft gemaakt bij de voorbereiding van het plan. Het is onduidelijk hoe zwaar de Raad tilt aan die fouten.

Na een eerdere zitting vorig jaar besloot de Raad een deel van het plan tijdelijk buiten werking te stellen. Het probleem is of de gemeente wel genoeg rekening heeft gehouden met de overlast van een naastgelegen agrarisch bedrijf net buiten de gemeentegrens in Tollebeek. Het akkerbouw- en bloemenbedrijf mag ook fruit kweken en vee houden. De gevolgen daarvan waren door de gemeente onvoldoende onderzocht. Intussen is er wel onderzoek gedaan naar bescherming tegen bestrijdingsmiddelen bij de nieuwe woningen. Het bedrijf zorgt namelijk bij het bespuiten van gewassen voor spuitnevels die kunnen overwaaien. Omdat er nog geen landelijke regels hiervoor zijn vastgesteld, heeft de Raad van State besloten dat in zulke gevallen in principe een afstand van 50 meter moet worden aangehouden tussen de spuitzones en de woningen. Alleen als uit onderzoek blijkt dat er ook bij een kortere afstand geen nadelen voor de bewoners zijn, mag van die afstand van 50 meter worden afgeweken. En dat heeft de gemeente gedaan. Een afstand van minstens 26 meter plus de aanleg van een drie meter hoge haag is in dit geval voldoende, vindt de gemeente. De advocate van het agrarische bedrijf vindt dit theoretisch gedoe. “Hier is tot op de centimeter uitgerekend wat nog wel kan”, zegt ze. “Maar de praktijk is anders. Spuitnevels houden zich niet zo aan centimeters.” De gemeente zegt dat het wel kan, omdat is uitgegaan van de meest ongunstige situatie. De werkelijkheid zal alleen maar kunnen meevallen. Een groter probleem is dat de gemeente niet goed heeft beseft dat het bedrijf een behoorlijk grote veestapel mag hebben. Daardoor moeten de woningen op een afstand van 100 meter blijven vanwege stankoverlast. Volgens de advocaat van de gemeente is dit probleem nog niet aan de orde, omdat die veestapel er nog niet is. En als die er komt, zal er mogelijk op een klein deel van het plangebied geen woning gebouwd kunnen worden. Die kunnen dan elders in het plangebied een plek krijgen. De advocate van het agrarische bedrijf zegt dat de gemeente nu al rekening had moeten houden met een afstand van 100 meter. Dat is niet gebeurd met het bestemmingsplan voor Schokkerhoek en dus moet een deel van het plan nabij het agrarische bedrijf worden vernietigd. De Raad oordeelt over zes weken.