150.000 Euro leefbaarheidsgeld voor MFA Rutten

Rutten - Het dorp Rutten heeft voor de realisatie van het MFA in het dorp 150.000 euro gekregen uit het Fonds Leefbaarheid.

Gedeputeerde Ad Meijer reikte deze maand 700.000 euro aan subsidies uit van het Fonds Leefbaarheid aan 9 aanvragers. In totaal zijn er 28 aanvragen ingediend die een beroep hebben gedaan het Fonds Leefbaarheid. Deze aanvragen zijn zeer verschillend: van een bijdrage in een multifunctioneel gebouw voor een dorp, een onderzoek naar woonwensen voor ouderen in enkele dorpen in de Noordoostpolder, tot de aanleg van een calisthenicspark in Biddinghuizen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het dorpshuis van Rutten werden de negen aanvragers verrast met de toekenning van de subsidie. Gedeputeerde Meijer is blij dat er zoveel mooie en goede aanvragen zijn ingediend: 'Het is fijn om te zien dat veel groepen bewoners mooie plannen hebben gemaakt om samen activiteiten uit te voeren die de onderlinge band en relatie tussen bewoners versterken. Dat was precies de bedoeling van het fonds.' Van alle aanvragers werd Dorpsbelang Rutten in het bijzonder genoemd. Zij kregen de meeste punten toegekend van de commissie.