SP-lijsttrekker Tjitske Hoekstra

Emmeloord - Op woensdag 21 maart mogen de inwoners van Noordoostpolder naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In aanloop naar de verkiezingen stelt De Noordoostpolder de elf lijsttrekkers en deelnemende partijen voor. Vandaag Tjitske Hoekstra van de SP.

1. Wie is Tjitske Hoekstra? Met mijn gezin woon ik aan een buitenweg in Rutten. Lange tijd heb ik in het ziekenhuis gewerkt, sinds een aantal jaren werk ik als leidinggevende in de gehandicaptenzorg op een woonlocatie in Appelscha. 2. Waarom heeft u gekozen voor het lijsttrekkerschap van de SP? Ik ben gekozen door de leden, na voordracht van de kandidatencommissie. Een eer, en bijzonder om het vertrouwen van de leden van onze afdeling te krijgen. 3. Waar staat uw partij voor? Onze partij ideologie kent drie kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 4. Welk thema bepaalt wat uw partij betreft de komende vier jaar de gemeentepolitie? Inwoners moeten meer betrokken worden bij het maken van plannen. Het komt vaak voor dat inwoners pas gehoord worden als het besluit al genomen is. Het hoogst haalbare zijn dan aanpassingen van de plannen op detailniveau, waardoor de mensen terecht boos en gefrustreerd zijn. Nieuwe plannen moeten gedragen worden door de inwoners. Gedragen plannen leiden tot tevredenheid in de polder. Gedragen plannen leiden tot een hernieuwd vertrouwen in de politiek. 5. Hoe ziet het centrum van Emmeloord er over 4 jaar uit? Na een lange inspraakronde van inwoners en ondernemers wil men graag resultaat zien. De schop in de grond! Eerst de Deel opknappen, een gezellig Horecaplein, waar het goed toeven is voor jong en oud. En dan het winkelgebied compact maken, volgens de wens van de inwoners. 6. Is er in NOP nog ruimte voor opvang van vluchtelingen? Waar mogelijk worden asielzoekers opgevangen in de regio waar ze vandaan komen. Daar biedt Nederland hulp bij aan. Asielzoekers die in Nederland zijn binnengekomen hebben recht op humane opvang. We zetten ons in om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven of ze in ons land kunnen blijven of niet. 7. Hoe kijkt uw partij aan tegen winkelopening op zondag? Wij willen dat kleine ondernemers worden beschermd tegen het grote geld, er moet eerlijke concurrentie zijn. Koopzondagen voor winkels moet in overeenstemming met alle ondernemers. 8. Gaat er ooit een trein rijden door de polder? De uitgestrektheid van de polder vereist goed openbaar vervoer dat toegankelijk is voor iedereen. We zullen ons inzetten voor verbetering van het busvervoer van en naar de Noordoostpolder, waarbij de bussen aansluiten op de schooltijden. En ja, er moet worden ingezet op een treinverbinding van en naar de Noordoostpolder 9. Noordoostpolder in 2030 energieneutraal, is dat realistisch? Hoe gaat uw partij er aan meewerken? Wij lenen onze leefomgeving van onze kinderen. Daarom is het onze plicht deze schoon en leefbaar te houden en klimaatverandering tegen te gaan. Wij willen dan ook zo weinig mogelijk belasting van het milieu en de woonomgeving; een reductie van de uitstoot van broeikasgassen; grootschalige toepassing van duurzame energiebronnen. Tevens hebben we een verplichting naar de inwoners van Groningen om het verbruik van gas te verminderen. Laat Groningen niet zakken! 10. Hoe belangrijk is participeren in de maritieme servicehaven? Toen we in de gemeenteraad voor het eerst over deze haven spraken, stonden de banen van de thuiszorgmedewerkers op de tocht. Wat voor ons onverteerbaar was, hoe makkelijk door verschillende partijen met het dreigende ontslag om werd gegaan. Terwijl veel geld word gereserveerd voor de Haven wat misschien leidt tot werkgelegenheid. Dit kunnen wij nog steeds niet uitleggen. 11. Trump draait veel beleid terug. Wat zou u in NOP terug willen draaien? De Maritieme Service Haven niet door laten gaan. Het is maar de vraag hoeveel werkgelegenheid het voor de Noordoostpolder op gaat leveren, terwijl we er wel 4 miljoen euro in stoppen. 12. Waar droomt u als politicus van? De vijf procent rijkste Nederlanders bezit 42 procent van het totale vermogen. De verdeling tussen arm en rijk behoort - wat vermogens betreft - tot de scheefste in de wereld. Ik droom dan ook van een samenleving waarin de kloof tussen rijk en arm verkleind is. Een samenleving waarin het belang niet voor enkelen is, maar voor elkaar!