Opmaat naar verkiezingen: CDA lijsttrekker Marian uitdewilligen

Emmeloord - Op woensdag 21 maart mogen de inwoners van Noordoostpolder naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In aanloop naar de verkiezingen stelt De Noordoostpolder de elf lijsttrekkers en deelnemende partijen voor. Vandaag Marian Uitdewilligen van het CDA.

1. Wie is Marian Uitdewilligen? Een echte poldervrouw, geboren en getogen in de Noordoostpolder. 60 jaar. Ik woon op een boerderij in Luttelgeest Ik heb altijd in de zorg gewerkt onder andere bij ZONL als directeur. Nu als voorzitter RvC bij Rabobank. Daarnaast ben ik vrijwilliger. Hou van fietsen, schilderen en lezen en van mijn gezin natuurlijk. 2. Waarom heeft u gekozen voor het lijsttrekkerschap van het CDA? Mijn keuze voor politiek en het CDA komt voort uit een grote betrokkenheid bij Noordoostpolder. Werken aan leefbaarheid en aan de samenleving vind ik belangrijk en inspirerend. Bij het CDA vind ik de juiste combinatie van eigen verantwoordelijkheid nemen en verantwoordelijkheid voor elkaar. 3. Waar staat uw partij voor? Rentmeesterschap. Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. Gespreide verantwoordelijkheid. De overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Publieke gerechtigheid. Een betrouwbare overheid stelt grenzen en geeft mensen zekerheid. De overheid zorgt voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. Solidariteit: Betrokken burgers versterken de onderlinge verbondenheid. 4. Welk thema bepaalt wat uw partij betreft de komende vier jaar de gemeentepolitiek? Met het “recht om uit te dagen’ krijgen inwoners het recht om bij de gemeente een (alternatief ) voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan. Met elkaar zorgen we voor duurzaamheid, zorg en welzijn en economische welvaart. 5. Hoe ziet het centrum van Emmeloord er over 4 jaar uit? Het is levendig met een paviljoen op de Deel. Daar is ruimte om te zitten en te spelen. Inwoners organiseren activiteiten in de Poldertoren. Naast het Kettingplein is een supermarkt gebouwd. 6. Is er in NOP nog ruimte voor opvang van vluchtelingen? Echte vluchtelingen zijn welkom. We hebben een van de grootste AZCs van Nederland waar nog ruimte is. Een efficiëntere asielprocedure moet verdere uitbreiding niet nodig maken. De opvang van statushouders kan veel beter. Goed verplicht taalonderwijs, snelle integratie in de samenleving en begeleiding naar werk. Meedoen is voor iedereen beter. 7. Hoe kijkt uw partij aan tegen winkelopening op zondag? Iedere winkel kan 12 zondagen per jaar open zijn. We laten het aan de winkeliers over om hier onderling afspraken over te maken. In sociaaleconomisch opzicht betalen familiebedrijven de prijs van zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling is voor hen veel duurder en moeizamer dan voor de grote winkelketens. Als de middenstand verdwijnt verliest de Lange Nering zijn aantrekkelijkheid. Ook de kleine winkeliers gunnen we een gezinsdag. 8. Gaat er ooit een trein rijden door de polder? Goede verbindingen met Zwolle, Lelystad, Groningen en de Randstad hebben we nodig! De trein is een uitkomst maar misschien hebben we in de toekomst wel een combinatie met snelbussen en shuttletubes. Dat zou pas innovatie zijn! 9. Noordoostpolder in 2030 energieneutraal, is dat realistisch? Het gemeentelijk bedrijf Noordoostpolder kan in 2030 energieneutraal zijn. Verder zijn we afhankelijk van inwoners en bedrijfsleven. Wij zetten in op zonneweides langs dijken, kanalen en in het kassengebied en geothermie. Aardgasvrij bouwen en een proef voor energieopslag op eigen terrein .De duurzaamheidslening maakt duurzaamheid voor iedereen mogelijk. 10. Hoe belangrijk is participeren in de maritieme servicehaven? De maritieme servicehaven levert meer dan 400 vooral technische banen op. Het onderwijs kan samen met bedrijfsleven passend opleiden. Een goede afstemming en samenwerking met Urk is nodig zodat we er optimaal van kunnen profiteren. 11. Trump draait veel beleid terug. Wat zou u in NOP terug willen draaien? Het armoedebeleid kan beter en misschien was het niet zo’n goed idee om bedrijventerrein te gebruiken voor zonneweides nu de economie weer aantrekt. 12. Waar droomt u als politicus van? Een gemeente waar mensen wonen die allemaal meedoen naar vermogen en waar iedereen mag zijn wie hij is. Waar de cultuur bewaard en gestimuleerd wordt. Waar iedereen woont op een manier die hem past en de zorg krijgt die hij nodig heeft.