Politieke Unie (PU): Wiemer Haagsma

Emmeloord - Op woensdag 21 maart mogen de inwoners van Noordoostpolder naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In aanloop naar de verkiezingen stelt De Noordoostpolder de elf lijsttrekkers en deelnemende partijen voor. Vandaag Wiemer Haagsma van de PU.

1. Wie is Wiemer Haagsma? Ik woon in het buitengebied van Marknesse. Ik werk in het onderwijs en naast mijn politieke werk ben ik vrijwilliger bij een aantal verenigingen.   2. Waarom heeft u gekozen voor het lijsttrekkerschap? De Politieke Unie is een lokale partij, daar kies ik bewust voor. De leden hebben mij gekozen als lijsttrekker omdat ik ervaring heb als raadslid en als wethouder.   3. Waar staat uw partij voor? Leden van de Politieke Unie kiezen voor een lokale partij. Voor ons staat het belang van inwoners van Noordoostpolder centraal. De gemeente is de bestuurslaag die het dichtst bij de burgers ligt, zij is daarom het best in staat om wensen van burgers te vertalen naar beleid. De belangrijkste vraag voor elk besluit is voor ons; " Wat betekent dit besluit voor u als bewoner van de Noordoostpolder?"   4. Welk thema bepaalt wat uw partij betreft de komende vier jaar de gemeentepolitiek? a. Gelijke kansen voor iedereen in wijken en dorpen waar het gaat om een gezonde, sportieve en kansrijke toekomst. Dat kan door een gezamenlijke aanpak van gemeente, ouders, scholen, en instanties die zich bemoeien met de gezondheid, inkomen en welzijn. b. Meer werkgelegenheid op allerlei opleidingsniveaus. c. Mogelijkheden realiseren om senioren in hun eigen omgeving te laten wonen; daarvoor is de blijverslening door ons op de agenda gezet en gerealiseerd. d. Vermindering van regelgeving en versnelling van procedures zonder iemand tekort te doen. e. Ruimte geven om vrijkomende erven een nieuwe toekomst te bieden. Dat kan in de vorm van woonvormen met meerdere gezinnen of kleinschalige bedrijfjes. f. Dorpen kansen bieden voor woningbouw en bedrijvigheid. g. Openbaar vervoer van en naar de dorpen en ook naar de steden waar onze jongeren studeren. h. Fatsoenlijk onderhoud van de omgeving .   5. Hoe ziet het centrum van Emmeloord er over 4 jaar uit? We hebben een scenario gekozen. Dat kan ingevuld worden door het bedrijfsleven. De Deel wordt ingericht met een horecapaviljoen en terrassen en er blijft ruimte voor het Pieperfestival en parkeren. Het Voorhuys gaat uitbreiden en daar komen twee gebouwen voor wonen en werken bij. Op de plek van de afgebroken flats komt een gebouw met ruimte voor supermarkten, andere winkels en wonen. Geen grootschalige nieuwbouw die kan leiden tot leegstand, maar uitbreiding naar behoefte die gericht is op gezelligheid.   6. Is er in NOP nog ruimte voor opvang van vluchtelingen? In het AZC vangen wij echte vluchtelingen op. Met 1000 plaatsen leveren wij onze bijdrage aan de opvang. Daarnaast bieden wij statushouders kans op een toekomst.   7. Hoe kijkt uw partij aan tegen winkelopening op zondag? Wij gaan graag in discussie met het bedrijfsleven over de vraag of de opening van 12 zondagen voldoende is. Belangrijk is dat we letten op de kleine winkeliers. Zij kunnen de personeelsbezetting niet zo eenvoudig voor elkaar krijgen .   8. Gaat er ooit een trein rijden door de polder? Ja, als we samen met andere gemeenten en noordelijke provincies de Zuiderzeespoorlijn op de politieke agenda houden. Daarnaast houden we aandacht voor alternatieven.   9. Noordoostpolder in 2030 energieneutraal, is dat realistisch? Hoe gaat uw partij er aan meewerken? Het is belangrijk om een duidelijk doel te stellen. De Politieke Unie wil eerst werken aan bewustwording, daarna aan bezuiniging en tenslotte aan opwekking van energie. Dat kan door leningen voor het duurzaam maken van huizen en gebouwen. Daarnaast moeten zonnepanelen op een goede manier ingepast worden.   10. Hoe belangrijk is participeren in de maritieme servicehaven? Dat is voor de werkgelegenheid van ons gebied erg belangrijk en we doen al volop mee.   11. Trump draait veel beleid terug. Wat zou u in NOP terug willen draaien? Welstandsregels en andere regels die weinig ruimte bieden aan modern werken en bouwen in het buitengebied.   12. Waar droomt u als politicus van? Ik ben niet zo’n dromer maar wil me inzetten voor een polder waarin mensen gelijke kansen hebben op onderwijs, werk en gezondheid en waar het veilig is.