ChristenUnie/SGP: Anjo Simonse

Emmeloord - Op woensdag 21 maart mogen de inwoners van Noordoostpolder naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. In aanloop naar de verkiezingen stelt De Noordoostpolder de elf lijsttrekkers en deelnemende partijen voor. Vandaag Anjo Simonse van de ChristenUnie/SGP.

1. Wie is Anjo Simonse? Om te vertellen wie ik zelf ben, wil ik beginnen met mijn vrouw: met haar ben ik al bijna 23 jaar gelukkig getrouwd! Met ons gezin wonen we in Emmeloord. We hebben samen drie kinderen gekregen en daarnaast hebben we drie pleegkinderen in ons gezin opgenomen. Een gezellige en uitdagende drukte kan ik je verzekeren! In het dagelijks leven ben ik relatiemanager voor een ICT bedrijf. Wat sporten betreft: ik hardloop een paar keer per week.   2. Waarom heeft u gekozen voor het lijsttrekkerschap van ChristenUnie/SGP? Ik vind het een enorme eer om lijsttrekker van onze partij te zijn. De idealen waarvoor de ChristenUnie/SGP staat zijn mijn persoonlijke idealen. De keuze was daarom uiteindelijk niet moeilijk.   3. Waar staat uw partij voor? Ons motto is ‘Hart voor elkaar’. De Bijbel geeft ons een rijk inzicht: iedereen is van waarde, iedereen telt mee! Dat betekent dat we er willen zijn en steun willen geven als mensen er zelf niet uitkomen. We willen zorgen voor een schone en toekomstbestendige polder, die we met een gerust hart aan onze kinderen kunnen achterlaten. We zetten ons er maximaal voor in dat iedereen met de capaciteiten die hij of zij heeft kan meedoen en werk heeft.   4. Welk thema bepaalt wat uw partij betreft de komende vier jaar de gemeentepolitiek? We zijn geen ‘individu-leving’, maar een samen-leving! We kunnen niet zonder elkaar. Juist door elkaar te dienen worden we allemaal rijker! Eenzaamheid is denk ik het grootste probleem waar we mee te maken hebben in deze tijd. De gemeentepolitiek moet ondersteunend zijn daar waar verbinding wordt gezocht. Zo worden we op een natuurlijke manier meer op elkaar betrokken raken, en worden we weer een hechtere samenleving!   5. Hoe ziet het centrum van Emmeloord er over 4 jaar uit? Ik ben blij, dat door goed te luisteren naar de samenleving de afgelopen jaren concrete stappen zijn gezet. De schop gaat nu de grond in, er wordt momenteel een realistisch en toekomstbestendig centrum neergezet. We hebben straks echt een uitnodigend centrum waar het goed toeven is. En waar mensen uit de NOP, maar ook uit de wijde omgeving elkaar gezellig kunnen ontmoeten!   6. Is er in NOP nog ruimte voor opvang van vluchtelingen? We hebben een goed lopend AZC in Luttelgeest, waar vluchtelingen opgevangen worden. Deze biedt momenteel meer plaatsen dan er nu nodig zijn. Als de vluchtelingenstroom weer toeneemt zullen we als gemeente onze verantwoordelijk nemen en kiezen voor extra opvang.   7. Hoe kijkt uw partij aan tegen winkelopening op zondag? Een collectieve rustdag is goed voor de samenleving. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag daarvoor de aangewezen dag. Maar of je nu religieus bent of niet: de zondag heeft als gemeenschappelijke rustdag de samenleving veel goeds gebracht. Juist in een tijd van toenemende tijdsdruk is een collectief en vast moment van rust waardevol. Geen openstelling van winkels op zondag, wat ons betreft.   8. Gaat er ooit een trein rijden door de polder? Het zou prachtig zijn als dit zou gebeuren! Maar om realistisch te zijn: die kans is heel klein. De investeringen die nodig zijn voor een spoorlijn zijn enorm. We kunnen beter inzetten op snelle busverbindingen en nieuwe, moderne manieren van vervoer. 9. Noordoostpolder in 2030 energieneutraal, is dat realistisch? Hoe gaat uw partij er aan meewerken? Wij lopen voorop als het gaat om de NOP zo snel mogelijk energieneutraal te krijgen. We willen dit o.a. doen door het aanleggen van grote oppervlaktes zonnepanelen op plekken die nu minder rendabel zijn als landbouwgrond. Ook zullen we innovaties ruimte geven om aardgasloos te kunnen leven.   10. Hoe belangrijk is participeren in de maritieme servicehaven? Urk is en blijft het gezicht als het gaat om de maritieme sector. De extra werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid is goed voor onze polder en onze ondernemers!   11. Trump draait veel beleid terug. Wat zou u in NOP terug willen draaien? Door ‘angstige’ regelzucht heeft de politiek soms positieve ideeën tegengehouden en initiatieven gesmoord. Jammer! Er zit veel kracht, innovatie en creativiteit in mensen, laten we daar meer onbevangen voor open staan!   12. Waar droomt u als politicus van? Mijn droom is dat we meer naar elkaar omzien, dat we minder ik-gericht en meer wij-gericht zullen worden. In ons eentje redden we het niet, we hebben elkaar nodig! Veel mensen leven onder de druk van ‘het moeten’, maar we mogen ons geliefd weten om wie we zijn! Iedereen doet er toe en is van grote waarde. Jezus leerde ons om onvoorwaardelijk met open armen van alle mensen te houden, van de meest onaanzienlijke tot de meest rijke. Als ik daar als politicus in kan bijdragen, is me dat alles waard en komt mijn droom uit!