Woonvoorziening ZONL en Philadelphia op Urk

URK - Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) en Philadelphia Zorg willen gezamenlijk een nieuwe woonzorgvoorziening realiseren op Urk.

Philadelphia is op zoek naar nieuwbouw voor haar cliënten van locatie Schotbalk. Daarnaast verwacht Philadelphia dat er plaats is voor ongeveer 10 nieuwe cliënten die nog geen geschikte woonplek hebben. ZONL zoekt naar een nieuwe plek voor ’t Kompas en haar bewoners; een thuis voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag, waar hoog-complexe zorg geleverd wordt. Er zijn inmiddels gesprekken gestart met de gemeente en woningbouwvereniging om een goede plek te vinden. Het streven is om eind 2019 de woningen gerealiseerd te hebben. Frank Kodden, Raad van Bestuur Zorggroep Oude en Nieuwe Land: ‘Als thuis wonen niet meer lukt, willen we dat de Urker bevolking ook in de toekomst toegang heeft tot hoogwaardige specialistische zorg en behandeling. We zijn blij met de samenwerking met Philadelphia.’ Geert Bos, directeur intensieve zorg Philadelphia: ‘In heel Nederland werken wij samen met andere zorginstellingen om woningen te realiseren voor onze oudere cliënten. Wij zijn verheugd dat wij op Urk een geschikte en fijne partner hebben gevonden in Zorggroep Oude en Nieuwe Land.’ Bestuurders van ZONL en Philadelphia ondertekenen binnenkort een Intentieverklaring die gericht is op het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een gezamenlijke woonzorgvoorziening op Urk.